Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego Powered By GSpeech
Aktualności
sobota, 13 wrzesień 2014 00:00

Zbliżają się Dni Seniora '2014 - czas wzmożonej aktywności seniorów i wolontariuszy

Napisał

Październik i listopad są miesiącami wzmożonej aktywności seniorów i wolontariuszy. Będzie okazja do trzykrotnego świętowania Dnia Seniora. To nie tylko czas uroczystych akademii i koncertów, ale okazja dla seniorów na pokazanie różnych form aktywności...

Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym:

  • 1 października - Międzynarodowy Dzień Osób Starszych,
  • 20 października - Europejski Dzień Seniora (International Day of Older Persons) oraz
  • 20 listopada - Ogólnopolski Dzień Seniora.

 Dzień Seniora

Foto: http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/

Liczba osób po sześćdziesiątce szybko rośnie w Europie i na całym świecie. Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy. Znakomita większość z nich zamieszkiwać będzie kraje rozwijające się. Starsi ludzi będą zatem pełnić jeszcze większą rolę wychowawczą, a ponadto będą musieli liczyć się z późniejszym odejściem na emeryturę.
   Obecnie osoby powyżej 60 roku życia stanowią 23,27 % ogółu mieszkańców Gminy Nysa, podczas gdy w kraju – 17,8% (dane z 2012r.). Związane jest to z tym, że w Nysie upadło wiele dużych zakładów przemysłowych, więc młodzi ludzie szukają pracy albo za granicą (Niemcy, Anglia i in.), albo w dużych miastach (Opole, Wrocław). Uwzględniając jeszcze wydłużanie się średniej długość życia Polaków nyskie społeczeństwo szybko się starzeje. 

Dzień Seniora jest okazją do ukazania procesu starzenia się jako naturalnego procesu, który nie musi wiązać się z niemożnością prowadzenia aktywnego życia i samorealizacji, do zerwania ze stereotypem zrównującym wiek dojrzały z niedołężnością i niesamodzielnością. Jest również doskonałym pretekstem do podjęcia dyskusji na temat problemów ludzi dojrzałych.

Obchody te mają za zadanie kształtowanie społecznego postrzegania osób starszych oraz podejmowania wszelakiej działania mające na celu zapewnienie seniorom godnego życia.

Do najważniejszych zadań należy:

  • * walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku,
  • * ułatwienie dostępu do opieki medycznej,
  • * ułatwienie dostępu życia kulturalnego i społecznego.

Obchody te będą okazją do rozmów z władzami samorządowymi o organizowaniu są różnorodnych form aktywizacji osób w podeszłym wieku:

  • * warsztaty,
  • * szkolenia,
  • * kursy,
  • * koła zainteresowań itp.

Działania takie umożliwiają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość.

Zespół „Czerwony Goździk”

Zespół „Czerwony Goździk”

Warto też rozmawiać o znalezieniu nowych sposobów angażowania wolontariuszy (zarówno młodzieży jak i seniorów) do pracy na rzecz osób starszych, zarówno zdrowych i aktywnych jak i tych chorych wymagających codziennej opieki (sąsiedzkiej, zinstytucjonalizowanej jak i wolontariackiej). 

Wspaniałą okazją na zaktywizowanie nyskich seniorów będzie "I Wojewódzki Przegląd Twórczości Amatorskiej Seniorów" pod nazwą "I Nyska Senioriada", który odbędzie się w dniach 28-29 października br. - więcej na ten temat na stronie: http://www.nasza.nysa.pl/po-godzinach/993/i-nyska-senioriada.html 

14 grudnia 1990 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uznało dzień 1 października za Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
   Święto zostało ustanowione po to, aby zwrócić uwagę na problemy osób starszych. Jeszcze w 1950 r. na świecie żyło 200 milionów ludzi powyżej 60. roku życia, dziś osoby starsze to już 500 milionów, a według prognoz w roku 2020 będzie ich miliard. W Polsce żyje obecnie ponad 6 milionów seniorów.
   Międzynarodowy Dzień Osób Starszych jest okazją do ukazania procesu starzenia się jako naturalnego procesu, który nie musi wiązać się z niemożnością prowadzenia aktywnego życia i samorealizacji, do zerwania ze stereotypem zrównującym wiek dojrzały z niedołężnością i niesamodzielnością. Jest również doskonałym pretekstem do podjęcia dyskusji na temat problemów ludzi dojrzałych.
Za: http://www.grundtvig.org.pl/

Zadanie dofinansowane w 2017r. ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
stopka FIO

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech