Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego Powered By GSpeech
Aktualności
wtorek, 16 wrzesień 2014 22:26

Pora na aktywnego seniora

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Polityka senioralna istotnym tematem, który wprowadza w życie nyski samorząd. Burmistrz Nysy Jolanta Barska, była gościem podczas zakończenia I semestru Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie.  Burmistrz mówiła o polityce senioralnej wprowadzanej w Europie, Polsce i Gminie Nysa.

- Dość późno zaczęto zwracać uwagę na seniorów, bo dopiero w 1982 roku, mówiło się wówczas w Europie o konieczności działań na rzecz niezależności osób starszych, aktywności, opiece i wsparciu osób starszych. Mówiło się wówczas o kodeksie rodziny, że to rodzina powinna się zająć osobą starszą. Dziś już potrzebne jest inne podejście, rzadkością są wielopokoleniowe domy rodzinne. Dopiero w 2012 roku Unia Europejska ogłosiła rok aktywności i solidarności międzypokoleniowej– mówiła burmistrz Jolanta Barska.

Rząd RP wytyczył długofalową politykę senioralną na lata 2014 – 2020. Samorządy będą miały szanse na ich pozyskanie. Wydłużający się czas życia społeczeństwa i mniejsza liczba urodzeń wpływa na sytuację demograficzną w kraju, w tym w Nysie.

W roku 1995 w Nysie żyło 3284 mieszkańców z pokolenia 70 plus. Dla porównania w 2012 r. już 6258 seniorów. Tymczasem dzieci w wieku 5-12 lat w 1995 r. było 7688, a w 2012 r. 3850, dzieci w wieku 13-15 lat – 3284 w 1995 r. i 1597 w 2012 r.

- Należy dostosować działalność usług publicznych do aktualnej sytuacji demograficznej, aby zapewnić potrzeby mieszkańców. Dotyczy to m.in. placówek oświatowych, domów opieki społecznej, klubów, instytucji świadczących usługi na rzecz mieszkańców – podkreślała Burmistrz Nysy.Program na Rzecz Seniorów w Gminie Nysa

Wspólnie z organizacjami i instytucjami opracowano specjalny Program na Rzecz Seniorów w Gminie Nysa na lata 2014-2023. Dokument został przyjęty przez Radę Miejską. Nysa jest jedynym samorządem w regionie, który posiada już strategiczny program na rzecz osób starszych. Adresatami programu są mieszkańcy powyżej 60 roku życia.

- Chodzi nam o możliwość pozyskania funduszy na działania i programy na rzecz seniorów – podkreślała burmistrz Jolanta Barska, omawiając poszczególne zapisy gminnego programu.

    W programie dla nyskich seniorów mówi się o aktywności społecznej, kulturalnej, turystycznej, wolontariacie dla seniorów, integracji środowiska seniorów, edukacji dotyczącej profilaktyki zdrowotnej oraz nowych technologii np. Internetu. Tu burmistrz podkreśliła rolę i znaczenie Latarników Polski Cyfrowej, którzy uczą osoby starsze jak działać w cyfrowym świecie.
  Nyski program na rzecz seniorów to także rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Partycypacja osób starszych w sprawy miasta odbywa się m.in. przez działającą od 2012 roku Radę Seniorów. 

- Ze strony Urzędu Miejskiego w Nysie będziemy starali się stworzyć ofertę kulturalną dla seniorów, przynajmniej raz w miesiącu - nieodpłatne - w Nyskim Domu Kultury – zapowiedziała burmistrz, jednocześnie zapraszając słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku na dzień 8 lutego na pierwszą imprezę „Karaoke dla seniora” o godz. 17.00 w NDK.

Kolejnym zadaniem wpisanym do programu na rzecz nyskich seniorów jest dostosowanie przestrzeni publicznej i tworzenie miejsc przyjaznych seniorom. Burmistrz podała tu przykład wspólnego przedsięwzięcia, jakim było powstanie w Al. Lompy w Nysie „fitness parku” dla seniorów w 2012 roku.

- Państwa proszę, aby podpatrywać dobre przykłady, aby Nysa miała bardziej przyjazną i atrakcyjną przestrzeń publiczną. Chodzi o dostosowanie obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów – podkreślała burmistrz Jolanta Barska, wymieniając inwestycje gminne m.in.: krytą pływalnię, budynek OPS, zakup 12 autobusów niskopodwoziowych dla MZK, Wieżę Ciśnień, czy budowę windy w Urzędzie Miejskim w Nysie.Jednym z działań na rzecz seniorów jest także poprawa bezpieczeństwa przez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w mieście. 

- Strategia jest dokumentem żywym, chcemy go realizować i wspólnie zmieniać. Mocno liczę na współpracę, aby znać państwa propozycje do tego programu. Wszystkie pomysły w miarę możliwości finansowych, są do realizacji - mówiła Burmistrz Nysy.

Wśród wielu postulatów nyskich seniorów pojawił się pomysł na budowę mieszkań chronionych dla osób starszych. Podobne kompleksy z infrastrukturą dla starszych mieszkańców budowane są z powodzeniem w Niemczech. Pracę znajdują tam pielęgniarki, opiekunki i ludzie zatrudnieni w usługach. Seniorzy chcą też dalszej rozbudowy miejsca dla seniorów w Al. Lompy na przykład o ławeczki i małą scenę, „kartę dla seniora” z systemem ulg do obiektów rekreacyjno – sportowych (podobne do tych, jakie mają dzieci i młodzież). Słuchacze UTW w Nysie zgłosili Burmistrz Nysy także pomysł na realizację tzw. „Pudełka Życia”. Chodzi o umieszczenie w specjalnie oznakowanym pudełku, najistotniejszych informacji o stanie zdrowia osoby starszej, jej chorobach, przyjmowanych lekach, uczuleniach, czy też danych kontaktowych do osób, które należy powiadomić w przypadku konieczności zabrania jej do szpitala. Pudełko zostaje umieszczone w lodówce, sprzęcie, który znajduje się zwykle na wyposażeniu większości gospodarstw domowych, zaś na jej drzwiach jest naklejany znaczek informacyjny.

Działania Gminy Nysa na rzecz seniorów są jednym z elementów opracowywanej Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014 – 2023. Podobne inicjatywy, są i będą podejmowane na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin mieszkających w Gminie Nysa. Znajdą one stosowne zapisy w nowym dokumencie strategicznym.

 

Program na Rzecz Seniorów w Gminie Nysa (2014-2023)

Loading...

 

Artur Pieczarka

rzecznik prasowy

Zadanie dofinansowane w 2017r. ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
stopka FIO

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech