Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego Powered By GSpeech
Aktualności
wtorek, 16 wrzesień 2014 00:00

"By żyło się lepiej" - spotkanie władz miejskich z seniorami

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

W dniach 11, 12 września 2014r. odbyły się spotkania środowisk zrzeszających seniorów z władzami gminy Nysa. Zostały omówione postulaty dotyczące potrzeb nyskich seniorów oraz przedstawiona strategia działań na rzecz seniorów....

W dniach 11, 12 września 2014r. w oddziale Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Nysa na ul. Moniuszki oraz w Dziennym Domu Pobytu odbyły się spotkania środowisk zrzeszających seniorów z władzami gminy Nysa. Zostały omówione postulaty dotyczące potrzeb nyskich seniorów oraz przedstawiona strategia działań na rzecz seniorów. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony osób starszych.

Na wstępie obu spotkań wiceburmistrz Aleksander Juszczyk zaprezentował stan realizacji postulatów z pierwszej uroczystej sesji Rady Seniorów, pokazał, że wiele spośród nich jest już w mieście zrealizowanych i wdrażanych. 

W ramach zgłoszonych przez nyskich seniorów postulatów:

  • utworzono przy Urzędzie Miejskim Radę Seniorów,
  • powołano w Urzędzie Miejskim pełnomocnika do spraw seniorów,
  • zorganizowano centrum wolontariatu,
  • powołano poradnię geriatryczną w Nysie (przy ul. Rodziewiczówny),
  • utworzono rekreacyjny park pod chmurką – fitness park dla seniorów,
  • w większym zakresie zostało zazielenione i ukwiecone miasto oraz sołectwa,
  • ułatwiono wydawanie biletów wolnych przejazdów,
  • na bieżąco montowane są przez MZK ławeczki w wiatach i na przystankach,
  • zwiększono liczbę patroli Policji i Straży Miejskiej
  • oraz dla poprawy bezpieczeństwa ruchu – wciąż zwiększana jest ilość ścieżek rowerowych. 

Wciąż pozostają postulaty, które są w trakcie realizacji, takie jak plan wyprowadzenia ruchu samochodowego z Rynku. 

Zostały zgłoszone także propozycje, które nie mają prawnych możliwości realizacji, zmniejszenie podatku od nieruchomości dla seniorów, którzy zdali gospodarstwo na skarb państwa czy podjęcie działania w ramach współpracy przygranicznej w zakresie stworzenia możliwości korzystania przez seniorów z ośrodków leczniczych i balneologicznych w Czechach. 

Kierownik Biura Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Nysie Katarzyna Godyń omówiła strategię działań na rzecz seniorów. Zaprezentowała trzy najważniejsze priorytety, które zostały zrealizowane na terenie gminy przez Urząd Miejski i podległe mu jednostki w roku 2013/2014: aktywizacja społeczna, kulturalna i rekreacyjno-sportowa dla seniorów – podsumowanie imprez, likwidacja barier architektonicznych i umożliwianie seniorom uczestnictwa w życiu publicznym poprzez dostosowanie przestrzeni publicznej do ich potrzeb oraz opieka nad ludźmi, którzy znajdują się w trudnej sytuacji i stwarzanie im możliwość poprawy warunków życia przy pomocy m. in. Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie. 

image

Spotkanie w Dziennym Domu Pobytu 

image  

Spotkanie przy ul. Moniuszki 

image image 

Został poruszony także temat zabudowy rynku, ponieważ wnosili o to seniorzy na ostatniej sesji Rady Seniorów. Wiceburmistrz Piotr Walach przedstawił, na czym będzie polegać i jak  wyglądać zabudowa części rynku. Wiceburmistrz podkreślił, że odnowienie całego Rynku pozwoli na postawienie znacznie większej ilości ławek i powstaną treny rekreacyjne. 

image image 

Po prezentacjach seniorzy czynnie włączyli się do dyskusji na temat bieżących spraw w mieście. Burmistrz Jolanta Barska przede wszystkim chciała wysłuchać nowych propozycji, które mogłyby jeszcze bardziej ułatwić seniorom życie - Wiem, że to ludziom starszym najdłużej mieszkającym w Nysie najbardziej zależy na tym, żeby Nysa zmieniała się w taki sposób, żeby dobrze się żyło wszystkim, bez względu na wiek. 

image

Burmistrz podziękowała wszystkim obecnym za aktywny udział w spotkaniu i wspólne przemyślenie rozwiązań na rzecz stworzenia miasta przyjaznego seniorom. 

Justyna Hamulecka, Urząd Miejski w Nysie

Zadanie dofinansowane w 2017r. ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
stopka FIO

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech