Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego Powered By GSpeech
Aktualności
niedziela, 12 październik 2014 00:40

Inauguracja roku akademickiego 2014/15 Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

W dniu 08.10.2014 r. w Auli PWSZ w Nysie na ul. Obrońców Tobruku 5 odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie.

Uroczyste Gaudeamus zagrali nauczyciele i uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. W. Lutosławskiego w Nysie pod kierownictwem Krzysztofa Sali. Prezes Michalina Danuta Podgórni powitała obecnych słuchaczy UTW i zaproszonych gości. W uroczystości wzięli udział m.in.: dr inż. Piotr Bernat pełnomocnik PWSZ w Nysie ds. UTW, Starosta Nyski Adam Fujarczuk, Burmistrz Nysy Jolanta Barska, przedstawiciele UTW z Nowej Rudy i Prudnika, dyrektor Muzeum w Nysie Edward Hałajko, dyrektor Carolinum Irena Sosulska oraz wykładowcy i prowadzący zajęcia dodatkowe. 

image image image image 

Po oficjalnym powitaniu nauczyciele i uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. W. Lutosławskiego dali wspaniały koncert nagrodzony gromkimi brawami słuchaczy. Wykład inauguracyjny pt. „Aktywność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w świetle współczesnych wyzwań” wygłosił dr Piotr Bernat. W kolejnej części uroczystości głos zabrała Prezes Danuta Podgórni, która zapoznała zgromadzonych z ramowym programem działań nyskiego UTW, a następnie odbyły się przemówienia zaproszonych gości oraz podziękowania. Uroczystość zakończył występ uczennicy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. W. Lutosławskiego w Nysie – Poli Pawlak. 

image 

Prezes UTW Michalina Danuta Podgórni podziękowała wszystkim przybyłym na uroczystość Inauguracji. Szczególne słowa podziękowania skierowała do Rektor PWSZ w Nysie prof. Zofii Wilimowskiej za stworzenie wspaniałych warunków do realizacji zadań UTW w obiektach PWSZ i za opiekę naukową. Podziękowała również Zarządowi i Radzie Programowej UTW za wykonanie z zaangażowaniem prac związanych z organizacją nowego roku akademickiego 2014/2015. 

image 

UTW


Druga relacja z tych uroczystości 

W dniu  8 października 2014 roku w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Obrońców Tobruku w Nysie odbyła się inauguracja roku akademickiego 2014/2015 Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Gości w nowym roku akademickim powitała Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie Danuta Michalina Podgórni.

 Pani Danuta Podgórni odczytała list Pani Krystyny Lewkowicz - Prezes Fundacji "Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku". W 2015 roku przypada 40. lecie powołania przez Panią prof. Halinę Szwarc pierwszego w Polsce i trzeciego w świecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dzieło to, rozrosło się w sposób nienotowany w świecie i obecnie w Polsce działa ponad 500 UTW zrzeszających ok. 150 tysięcy członków. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nysie liczy ponad 200 osób. Prezes Lewkowicz życzyła w piśmie wiele satysfakcji z bycia studentem UTW, a także zachęcała do uczestnictwa w ponadlokalnych inicjatywach tj. Ogólnopolska konferencja UTW w Sejmie, która odbędzie się 16.12.2014 r. pod patronatem Marszałka Sejmu RP, powołanie pierwszego w Polsce Obywatelskiego Parlamentu Seniorów czy II Wielki Kongres UTW - 30.03.2015 rok w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Prezes Danuta Podgórni zaprosiła słuchaczy UTW do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, wykładach, prelekcjach. Stwierdziła, że bardzo ważne jest to, by godnie i z klasą przejść w wiek senioralny. Ważne, by docenić fakt, że seniorzy otrzymują przecież cudowny dar a jest nim zdrowie i życie. Bo przecież nie każdy tej chwili doczekał. Zachęcała do aktywności fizycznej i umysłowej podkreślając, że uczestnicy UTW to osoby samodzielne a nie samotne. Zachęcała do aktywizacji mającej prowadzić do pozostawania jak najdłużej samodzielnym i życzyła wiele satysfakcji z udziału w zajęciach.

 Do życzeń dołączyli Burmistrz Nysy, Starosta Nyski oraz goście z Nowej Rudy i Prudnika.

Wykład na temat aktywności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w świetle współczesnych wyzwań zaprezentował Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku dr inż. Piotr Bernat. 

Na zakończenie uroczystości wystąpiła Pola Pawlak, która jest uczennicą Pani Anny Jabłońskiej.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nysie istnieje od 2002 roku. Od marca 2006 roku jako Stowarzyszenie Rozwoju. Jest organizacją pozarządową, posiadającą osobowość prawną pożytku publicznego.
Środki na działalność pochodzą ze składek słuchaczy, dotacji sponsorów i członków wspierających oraz grantów pozyskanych w konkursach.
 
Podstawowym zadaniem statutowym Stowarzyszenia jest edukacja, aktywizacja intelektualna, fizyczna i społeczna oraz poprawa jakości życia seniorów. Działania UTW zmierzają do zmiany głęboko utrwalonego negatywnego stereotypu starości. Działamy na rzecz nieustannego rozwoju, rozbudzamy ciekawość świata, poczucie satysfakcji korzystając z wiedzy i doświadczeń zgromadzonych w ciągu wielu lat życia.
Najważniejszą wartością UTW jest przyjaźń i optymizm, które znajdujemy w naszych spotkaniach warto być z nami, stanowimy jedną wielką rodzinę.

Skład Zarządu UTW:
1.    Michalina Danuta Podgórni - Prezes
2.    Ewa Morel - Wiceprezes
3.    Janina Chadryś - Sekretarz
4.    Krystyna Wolańska - Skarbnik
5.    Elżbieta Muszyńska - Członek
6.    Jan Bagrowski - Członek
7.    Czesław Mikrut - Członek
8.    Zofia Niewęgłowska - Członek
9.    Danuta Łabędzka - Członek
10.    Marek Flakowski – Członek
 

Zarząd UTW informuje, że zapisy na nowy rok akademicki przyjmowane są w sekretariacie UTW na ul. Armii Krajowej 21, p. 2 w godz. 9.00 - –12.00.
Osoby przystępujące do UTW wnoszą opłatę wpisową w wysokości 20 zł i opłatę semestralną w wysokości 40 zł. Członkowie UTW wnoszą tylko opłatę semestralną.

W ofercie Uniwersytetu są m.in.:
•    wykłady z różnych dziedzin nauki,
•    lektoraty języków obcych – język angielski, niemiecki i czeski,
•    zajęcia komputerowe na różnych poziomach zaawansowania,
•    różnorodne zajęcia poprawiające sprawność fizyczną,
•    zajęcia z Psychologii zdrowia – Trening pamięci,
•    spotkania w klubach zainteresowań – Klub Rękodzieła "Nie tylko z igłą", Klub Włóczykija, Klub Literacki "Z szuflady", Klub Dreptaków,
•    wycieczki turystyczno-krajoznawcze do teatru, na koncerty itp.
•    Kino Seniora.

 

Harmonogram zajęć na październik:

15.10.br. godz. 11.30  "Smaki polskie i opolskie" - Muzeum w Nysie - osoba prowadząca Ks. dr hab. Andrzej Hanich
22.10.br. godz. 11.30 - Historia muzyki "Jak słuchać muzyki?" - Aula Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Nysie - osoba prowadząca Pan mgr Stefan Janik
29.10 godz. 11.30 - Literatura "Chciałbym jeszcze spuścić nogi na trawę" Czesław Miłosz - Sala wykładowa PWSZ ul. Chodowieckiego 4 - osoba prowadząca Pani mgr Teresa Aranowicz 

Dane kontaktowe:
Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku
im. Jerzego Kozarzewskiego
ul. Armii Krajowej 21 (p. 2)
48-300 Nysa
Tel. 77 433 22 56 

Rzecznik Prasowy Edyta Bednarska-Kolbiarz

Zadanie dofinansowane w 2017r. ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
stopka FIO

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech