Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego Powered By GSpeech
Aktualności
piątek, 12 czerwiec 2015 15:13

Herbowa Spartakiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku '2015

Napisał

W dniu 20 czerwca na nowych obiektach sportowych "Rolnika" odbyła się Spartakiada Sportowa Seniorów w ramach Święta Powiatu Nyskiego Dni Herbowych 2015 r. Do rywalizacji stanęli seniorzy z UTW Nysa, UTW Korfantów, UTW Głuchołazy i z innych środowisk senioralnych z Nysy...

Spartakiada została zorganizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie i Starostwo Powiatowe w Nysie.

Głównym celem imprezy było utrwalenie i pogłębianie zasad racjonalnej troski o zdrowie i sprawność fizyczną, jak również integracja środowisk senioralnych.

  Pani Prezes UTW Michalina Danuta Podgórni przywitała uczestników UTW Nysa, UTW Korfantów, UTW Głuchołazy i seniorów z innych środowisk senioralnych z Nysy.
  Na spotkanie przybył również Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Pan Kazimierz Darowski, który reprezentował Starostwo Powiatowe w Nysie.

Kolejnym punktem imprezy był wspólny aerobik w takt muzyki, która prowadziła instruktor Pani Izabela Grzybowska nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nysie.

Następnie nadszedł czas na najważniejszą część Spartakiady, czyli sportowe zmagania. Nad całością oraz sprawnym przebiegiem wszystkich konkurencji czuwali Pan Tomasz Jazienicki – nauczyciel ZSiPO oraz członkowie Stowarzyszenia UTW w Nysie.

Seniorzy licznie brali udział w następujących konkurencjach:

  • slalom z przeszkodami,
  • nawlekanie igły,
  • rzut lotką,
  • łowienie ryb,
  • rzut piłką lekarską. 

Rywalizacja przebiegała w duchu fair play i niezwykle przyjaznej atmosferze. Odnoszone sukcesy sportowe, nawet najdrobniejsze, dawały uczestnikom wiele radości. Publiczność okrzykami i śpiewem dopingowała zawodników do jeszcze większego wysiłku.

Po zmaganiach sportowych nadszedł czas na ciepły poczęstunek w postaci grochówki i wody. Już wówczas seniorzy głośno wyrażali swoje zadowolenie z imprezy, pytając kiedy będzie kolejna jej edycja.

Ostatnim elementem było wręczenie zwycięzcom pierwszych trzech miejsc w poszczególnych konkurencjach dyplomów i nagród rzeczowych. Dyplomy wręczał Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Nysie Pan Kazimierz Darowski. 

Na zakończenie Pani Prezes UTW Michalina Danuta Podgórni podziękowała wszystkim za przyjęcie zaproszenia i obecność.

Relacja UTW w Korfantowie

Spartakiadę otworzył Pan Starosta nyski, po nim wystąpiła Pani Prezes UTW w Nysie i powitała wszystkich zaznaczając naszą obecność, co było bardzo miłe, jako, że stanowiłyśmy najmniejszą grupę reprezentującą zaproszone UTW.

Zawody uświetniła swoją obecnością Pani Rektor PWSZ w Nysie - Zofia Wilimowska i Pan Piotr Bernat - pełnomocnik d.s. współpracy PWSZ w Nysie z UTW.

Występ uczennic z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nysie rozładował trochę napięcie spowodowane tym, że poczułyśmy się trochę jak uczennice przywiezione na zawody przez nauczyciela, który czeka na dobre wyniki swoich podopiecznych. Musiałyśmy stanąć w szranki z około 100 innymi zawodnikami. W mgnieniu oka ubyło nam lat - rzucałyśmy rzutkami do tarczy i ciężką 5-kilową piłką lekarską, próbowałyśmy trafić "igłą do dziurki" i pobić życiowe rekordy w biegach slalomowych. Co prawda żadna z nas nie stanęła na podium, ale nie uplasowałyśmy się też w "ogonie" klasyfikacji. Trochę treningu w nowym roku akademickim i jeszcze pokażemy na co nas stać!

Po wysiłku wzmocniono nas pyszną grochówką. Cała impreza przebiegła w świetnej atmosferze zabawy połączonej z rywalizacją. No i co ważne - każda z nas wróciła z nagrodą pocieszenia.

Po wręczeniu dyplomów i nagród Pani Prezes UTW w Nysie podziękowała wszystkim za uczestnictwo w zawodach, wymieniając nasz Uniwersytet obok innych bardzo licznie reprezentowanych uniwersytetów z Nysy i Głuchołaz .

Osobiście mam nadzieję, że w przyszłym roku pojedziemy na spartakiadę nie jako zespół trzyosobowy, ale drużyna, którą ciężko będzie pomieścić w busie.

Małgorzata Wiśniewska

więcej informacji >>

 

 

Zadanie dofinansowane w 2017r. ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
stopka FIO

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech