Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego Powered By GSpeech
Aktualności
wtorek, 07 lipiec 2015 14:15

Koniec roku akademickiego 2014/15 w Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Napisał

Po roku ciężkiej lecz owocnej pracy nadszedł czas na odpoczynek, na naładowanie baterii i powrót w bramy Uniwersytetu początkiem nowego roku akademickiego.

24 czerwca 2015 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2014/2015 Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie.

utw nysa logoUroczystość odbyła się w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie przy ul. Obrońców Tobruku 5.

Na uroczystość zostali zaproszeni znakomici goście. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, przedstawiciele Instytucji Partnerskich UTW, władze Gminy, Powiatu, zaprzyjaźnione UTW z Prudnika, Głuchołaz, Korfantowa i Nowej Rudy, wykładowcy  i wolontariusze oraz słuchacze UTW w Nysie.

 

Uroczystość przebiegała według poniższego programu:

PROGRAM UROCZYSTOSCI

1. Godz. 11:30 - oficjalne powitanie

2. Występ uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. W. Lutosławskiego w Nysie

3. Podsumowanie roku akademickiego 2014/2015 – Prezes Michalina Danuta Podgórni

4. Wręczenie podziękowań i wyróżnień

5. Przemówienia zaproszonych gości

6.Prezentacja multimedialna

7. Recytacja wierszy Phila Bosmansa

8. Występ mażoretek z Carolinum 

Uroczystość rozpoczęło uroczyste Gaudeamus oraz krótki koncert wykonany przez uczniów i nauczycieli PSM w Nysie pod kierownictwem Pana Krzysztofa Sali.

Następnie głos zabrała Pani Prezes Michalina Danuta Podgórni, która podsumowała miniony rok akademicki oraz przedstawiła zgromadzonym kierunki działań na przyszły rok.

Po przemówieniu Pani Prezes wręczyła podziękowania za współpracę i pracę na rzecz naszego Uniwersytetu. 

Podziękowania skierowane zostały do:

 • Władz PWSZ w Nysie oraz Instytucji Partnerskich UTW:
 1. Jej Magnificencji dr hab. inż. Zofii Wilimowskiej - Rektor PWSZ
 2. Jego Magnificencji dr hab. inż. Tomasza Malczyka – Prorektora PWSZ
 3. mgr Zbigniewa Szlempo – Kanclerza PWSZ
 4. dr Piotra Bernata – Pełnomocnika Rektor PWSZ ds. UTW
 5. mgr Edwarda Hałajkoa – Dyrektora Muzeum
 6. mgr Janusza Dąbrowskigo – Dyrektora PSM I i II stopnia
 7. mgr Danuty Kobyłeckiej – Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
 8. mgr Bogusławy Piotrowskiej – Dyrektor Gimnazjum Nr 2
 9. mgr Ireny Sosulskiej – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
 • Wykładowców UTW:
 1. Księdza ppłk Jerzego Niedzielskiego
 2. Księdza prof. Marka Lisa
 3. Księdza dr hab. Andrzeja Hanicha
 4. dr Ewy Malczyk
 5. dr Małgorzaty Radziewicz
 6. dr n. med. Zofii Skalube – Filipow
 7. dr Winicjusza Karwowskigo
 8. dr Moniki Choroś
 9. mgr Henryka Kaszuby
 10. mgr Piotra Liniewskiego
 11. mgr Stanisławy Madei
 12. mgr Mariusza Krawczyka
 13. mgr Teresy Aranowicz
 1. mgr Anny Lechwar
 2. mgr Andrzeja Barczykowskiego
 3. mgr Stefana Janika
 • Wolontariuszy UTW:
 1. mgr Stanisławy Śliwińskiej
 2. mgr Beaty Ciastoń
 3. Macieja Łuczki
 4. mgr Renaty Bednarz
 5. mgr Józefy Ryszki
 6. mgr Marka Cylnego
 7. mgr Ryszarda Rogowskiego
 8. mgr Piotra Przybyłowskiego
 • Wolontariuszy – słuchaczy UTW:
 1. mgr Danuty Błaszczuk
 2. Barbary Madery
 3. mgr inż. Adama Bober
 4. Mariana Kowalskiego
 5. Mariana Siemieńca
 6. inż. Zbigniewa Garbicza
 • Członków Rady Programowej UTW:
 1. Reginy Karwackiej
 2. Krystyny Kalety – Czokańczuk
 3. mgr Renaty Bagrowskiej
 4. mgr inż. Heleny Gocyk
 5. mgr Danieli Sienkiewicz
 • Członków Zarządu UTW:
 1. mgr Michaliny Danuty Podgórni
 2. inż. Ewy Morel
 3. Janiny Chadryś
 4. Zofii Słomskiej
 5. Elżbiety Muszyńskiej
 6. mgr Marka Flakowskiego
 7. mgr Czesława Mikruta
 8. Zofii Niewęgłowskiej
 9. Danuty Łabędzkiej 

Po wręczeniu podziękowań głos zajęli zaproszeni goście.

Na zakończenie  słuchaczka UTW Pani Anna Bartnik wyrecytowała wiersze Phila Bosmansa,  a następnie mażoretki - uczennice Carolinum pod opieką Pani Izabeli Grzybowskiej w skocznym tempie wyprowadziły Seniorów na zasłużone wakacje.

2015 06 koniec roku utw 1

2015 06 koniec roku utw 2

2015 06 koniec roku utw 3

2015 06 koniec roku utw 4

2015 06 koniec roku utw 5

2015 06 koniec roku utw 6

2015 06 koniec roku utw 7

2015 06 koniec roku utw 8

Zadanie dofinansowane w 2017r. ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
stopka FIO

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech