Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego Powered By GSpeech
Aktualności
piątek, 25 wrzesień 2015 19:03

Pełnomocnik Burmistrza ds. Seniorów

Napisał

Na wniosek seniorów powołano Pełnomocnika Burmistrz Nysy ds. Seniorów. Rada Seniorów w dniu 20 marca 2014r. zatwierdziła na to stanowisko kierownika Dziennego Domu Pobytu w Nysie, Joannę Wiech, dobrze znaną w środowisku osób starszych.

wiech joanna

Joanna Wiech © (fot. UM)

  W Nysie została także powołana Rada Seniorów, gmina przyjęła też Program na rzecz seniorów. Są oni zrzeszeni w 15 organizacjach i stowarzyszeniach.

  Pełnomocnik Burmistrza Nysy ds. Seniorów podlega bezpośrednio Burmistrzowi Nysy.

Nysa wzorem dużych miast wojewódzkich powołała pełnomocnika ds. seniorów. Została nim Joanna Wiech, kierowniczka Domu Dziennego Pobytu. Okazuje się, że w tej gminie - liczącej 57 tysięcy mieszkańców - 6,5 tysiąca to osoby powyżej 65 roku życia. Na tak dużą liczebność osób starszych w nyskim społeczeństwie wpływa bezrobocie, bowiem młodzi ludzie emigrują za granicę w poszukiwaniu pracy. 

Do zadań pełnomocnika należy w min.:

  • monitorowanie, diagnozowanie problemów społecznych dotyczących potrzeb seniorów,
  • inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do poprawy warunków życia seniorów poprzez integrację i aktywizację społeczną,
  • podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie edukacji, kultury, rekreacji i turystyki,
  • podejmowanie działań zmierzających do integracji środowisk seniorów z Gminy Nysa,
  • współpraca z Radą Seniorów,
  • współpraca z organizacjami i instytucjami zrzeszającymi seniorów i działającymi na rzecz osób starszych. 

Joanna Wiech
kierownik DDP


 

Na tak dużą liczebność osób starszych w nyskim społeczeństwie wpływa bezrobocie, bowiem młodzi ludzie emigrują za granicę w poszukiwaniu pracy. 

W Nysie została także powołana Rada Seniorów, gmina przyjęła też Program na rzecz seniorów. Są oni zrzeszeni w 15 organizacjach i stowarzyszeniach.

Seniorzy na co dzień borykają się z różnymi problemami - od zdrowotnych po socjalne i potrzeby dnia codziennego. Rada Seniorów doszła do wniosku, że powinna zostać powołana osoba, która zna to środowisko i będzie reprezentowała jego interesy.

Pełnomocnikiem wybrano Joannę Wiech, wieloletnią kierowniczkę Domu Dziennego Pobytu, do którego codziennie uczęszcza 80 podopiecznych.

Najważniejszym dla niej zadaniem jest zachęcenie osób samotnych, które siedzą w domach, aby otworzyły się na drugiego człowieka i uaktywniły towarzysko.  

- Na co dzień przebywając z seniorami, lepiej znam ich bolączki i marzenia niż członkowie ich rodzin - mówi Radiu Opole.

Dorota Kłonowska
Radio Opole

http://www.radio.opole.pl

Zadanie dofinansowane w 2017r. ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
stopka FIO

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech