Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego Powered By GSpeech
Aktualności
wtorek, 20 październik 2015 19:31

Kurs obsługi komputera - projekt "Inter-Aktywny Senior II"

Napisał

We wtorek 6 październikazakończył się kurs obsługi komputera, który odbywał się w ramach projektu "Inter-Aktywny Senior II", zorganizowany przez Oddział Rejonowy PZERiI w Nysie. Zajęcia były adresowane do osób w wieku 60+ ...

OR PZERiI NysaZajęcia odbywały się w sali komputerowej udostępnionej przez PWSZ w Nysie.

Realizatorami projektu był: 

  • Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Opolu
  • Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 


Kurs był realizowany w okresie 01.05.2015 – 6.10.2015 i były adresowane do osób w wieku 60+, będących członkami/członkiniami  Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. 

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w różnych obszarach, tym samym poprawienie jakości i poziomu życia osób starszych,  przez aktywizację  społeczną i  podniesienie motywacji do kształcenia się, podniesienie swoich kompetencji umożliwiających łatwy i przystępny sposób korzystania z życia publicznego. 

Działania:

  • kursy obsługi komputera,
  • warsztaty umiejętności cyfrowych,
  • warsztaty animowania czasu wolnego poprzez aktywność kulturalna i społeczną,
  • kawiarenki obywatelskie, 
  • złote wykłady. 

OR PZERiI Nysa kurs internetowy

Zadanie dofinansowane w 2017r. ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
stopka FIO

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech