Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego Powered By GSpeech
Aktualności
poniedziałek, 18 kwiecień 2016 15:45

Od 2016r. mamy nowy Zarząd UTW w Nysie

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Dnia 29 marca br. odbyło się Zwyczajne Ogólne Sprawozdawczo–Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie....

W zebraniu wziął udział zaproszony przez Zarząd pełnomocnik Rektora PWSZ ds. UTW, dr Piotr Bernat. Zebranie otworzyła Prezes Michalina Danuta Podgórni, a na przewodniczącego zebrania został wybrano Pana Czesława Mikruta. 

u3w nysa logo duzeSprawozdania merytoryczne przedstawiły:

- z działalności Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie - prezes Michalina Danuta Podgórni,

- z działalności zarządu – sekretarz Janina Chadryś,

- finansowe – księgowa Regina Karwacka,

- z działalności Koleżeńskiej Komisji Rozjemczej - przewodnicząca Jadwiga Forysiak,

- z działalności Rady Programowej - sekretarz Rady Krystyna Kaleta Czokańczuk,

- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła przewodnicząca - Danuta Początek. 

image

 Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd otrzymał absolutorium. Zakończyła się dwuletnia kadencja organów Stowarzyszenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Koleżeńskiej Komisji Rozjemczej. Na następną kadencję 2016 – 2018 wybrano ponownie dotychczasowych członków.

 Nowo wybrany Zarząd ukonstytuował się i jednogłośnie wybrano na:

1. Prezesa Stowarzyszenia UTW w Nysie panią Michalinę Danutę Podgórni,

2. I wiceprezes została ponownie pani Ewa Morel,

3. II wiceprezesem został wybrany pan Marek Flakowski

4. Sekretarzem została pani Janina Chadryś

5. Skarbnikiem została pani Zofia Słomska

6. Członkowie: pani Zofia Niewęgłowska

7. Pani Elżbieta Muszyńska

8. Pani Danuta Łabęcka

9. Pan Czesław Mikrut

10. Pan Jan Bagrowski  

Komisja Rewizyjna pracować będzie w następującym składzie:

1. Pani Danuta Początek – przewodnicząca

2. Pani Stanisława Grzesiak – sekretarz

3. Pani Halina Mędrek – członek  

W skład Koleżeńskiej Komisji Rozjemczej weszły:

1. Pani Jadwiga Forysiak – przewodnicząca

2. Pani Maria Szynkiewicz – sekretarz

3. Pani Danuta Garbacz - członek 

image

 Informacja - UTW w Nysie

 

 

Zadanie dofinansowane w 2017r. ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
stopka FIO

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech