Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego Powered By GSpeech
Aktualności
poniedziałek, 10 lipiec 2017 00:34

Nyska Rada Seniorów przystąpiła do Forum Seniorów Woj. Opolskiego

Napisał

10 lipca br. o godzinie 11.00 w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego odbyło się spotkanie organizacyjno-informacyjne dotyczące utworzenia Forum Seniorów Województwa Opolskiego....

Spotkanie organizowane zostało zorganizowane przez Urząd Wojewódzki w Opolu oraz Fundację Flexi Mind w ramach projektu "Senior ma głos" współfinansowanego z Rządowego Programu na Rzecz Aktwyności Społecznej Osób Starszych na latach 2014-2020. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele opolskich Rad Seniorów, organizacji pozarządkowych Opolszczyzny działających na rzecz seniorów oraz samorządów terytorialnych. Frekwencja dopisała. Seniorzy wypełnili szczelnie największą salę Urzędu Wojewódzkiego i zabrakłao miejsc siedzących.

2017 07 forum seniorow opole 4

Na spotkaniu nie zabrakło przedstawicieli nyskich środowisk senioralnych (zarzadu Rady Seniorów i Uniwersytetu Trzeciego Wieku) i aktywnie uczestniczyli w dyskusji.

2017 07 forum seniorow opole 6


Witając seniorów marszałek województwa Andrzej Buła, mówił, iż warto poznawać świat poprzez doświadczenia ludzi dojrzałych, ich spojrzenie i relacje. - Niedawno uruchomiliśmy forum młodzieży. Okazało się, że mamy fajnych partnerów do rozmowy. Chcielibyśmy, aby także wasz głos był słyszalny, pomagał przy tworzeniu budżetu, w kwestiach ochrony zdrowia i opieki społecznej - powiedział.

">

2017 07 forum seniorow opole 1

Forum, które liczyć będzie 36 osób, ma się spotykać co najmniej dwa razy do roku. I poprzez powołane stałe lub czasowe zespoły robocze rozwiązywać, zgłaszać i opiniować ważne dla środowiska problemy.

W trakcie spotkania seniorzy zwracali uwagę m.in. na potrzebę edukacji i przeciwdziałanie e-wykluczeniu, lepszej integracji środowiskowej, usuwaniu barier architektonicznych, pomocy osobom w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Mówiono też o potrzebie organizacji domów dziennego pobytu dla seniora, utworzeniu bazy opolskich naukowców, którzy chcieliby pracować z seniorami na zasadzie wolontariatu.

We wrześniu odbędą się dwa spotkania robocze seniorów. W październiku wyodrębniona grupa robocza opracowywać będzie strategię działania Forum Seniorów. Część działań na rzecz tej grupy społecznej odbywa się w ramach projektu "Senior ma głos", który UMWO realizuje z Fundacją Flexi Mind. Projekt jest współfinansowany z rządowego "Programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020".

Informacja Onet Opole


Kolejne działania związane z tworzeniem Forum Seniorów

- Na wrzesień 2017 r. (9-10.09. i 16-17.09.2017 r.) zaplanowano spotkania dwóch Grup roboczych ds Powołania Reprezentacji Seniorów, których celem będzie wypracowanie zasad powołania i funkcjonowania reprezentacji środowiska senioralnego na szczeblu wojewódzkim. W pracach wezma udział 72-osoby - seniorzy i seniorki wydelegowani przez rady seniorów i samorządy gminne. 

- W październiku 2017 r. zostanie powołane Forum Seniorów Województwa Opolskiego, a jego skład i zasady funkcjonowania zostaną zaprezentowane podczas Regionalnego Spotkania Seniorów Województwa Opolskiego

- W dniach 18-19.10.2017 r. odbędzie się spotkanie Spotkanie Grupy Roboczej ds opracowania Strategii działania Forum Seniorów Województwa Opolskiego, na którym zostanie wypracowany plan pracy Forum, w tym określenie celów długo- i krótkoterminowych.


PROGRAM SPOTKANIA 10 lipca

10 lipca 2017 r, godz. 11:00 sala Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 - Ostrówek

11:00 - 11:15 – przywitanie gości:

- Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego
- Barbara Kamińska – Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
- Joanna Jeleniewska – wiceprezes Fundacji Flexi Mind

  • 11:15 – 11:30 – Przedstawienie założeń projektu „Senior ma głos”– Iwona Niedojadło – koordynator projektu
  • 11:30 – 11:45 – Przedstawienie planów dotyczących tworzonego Forum Seniorów – Barbara Kamińska
  • 11:45 – 11:55 – Prezentacja z Obchodów Światowego Dnia Inwalidy
  • 11:55 – 12:05 – Targi senioralne - zaproszenie – Andrzej Sałacki – Klub Jeździecki Lewada
  • 12:05 – 12:20 – część artystyczna przygotowana przez środowisko senioralne PZERI
  • 12:20 – 12:40 – Wspólne wypracowanie obszarów i zasad współpracy seniorów z terenu województwa opolskiego z samorządem województwa opolskiego
  • 12:40 – 13:00 – Działania na rzecz seniorów – Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
  • 13:00 - 13:10- Podsumowanie i zakończenie spotkania

Zadanie dofinansowane w 2017r. ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
stopka FIO

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech