Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego Powered By GSpeech
Aktualności
niedziela, 03 grudzień 2017 22:55

Rodzina wielopokoleniowa czy nuklearna

Napisał

 W ostatnim stuleciu dokonały sie duże zmiany w modelu rodziny. W społeczeństwach rozwiniętych obserwujemy zanik tradycyjnej dużej rodziny wielopokoleniowej. Jej miejsce zajęła mała rodzina nuklearna...

Tradycyjna rodzina wielopokoleniowa

 Rodzina wielopokoleniowa jest tradycyjną, dużą rodziną, którą tworzą conajmniej trzy pokolenia: dziadkowie, rodzice i dzieci. Członkowie rodziny mieszkają we wspólnym domostwie. Takie rodziny często występują w słabo rozwiniętych społeczeństwach, na obszarach wiejskich. Członków rodziny zazwyczaj łączą silne więzi emocjonalna. Często jest to rodzina wielodzietna.

Rodzina wielopokoleniowa daje bezpieczeństwo poszczególnym pokoleniom. Każde z nich jest ważne i ma swoją, bardzo ważną rolę do spełnienia. Rodzina daje bezpieczeństwo seniorom i dzieciom. Dziadkowie sprawują opiekę nad wnukami podczas nieobecności rodziców. Natomiast seniorzy mają zapewnioną opiekę i godny byt na łonie rodziny.

Zaletą takiej rodziny jest możliwość zmniejszenia kosztów, bowiem dwie rodziny zajmują przecież jedno domostwo. Z kolei rodzina wielopokoleniowa jest mało mobilna, co zmniejsza szanse przetrwania na współczesnym rynku pracy.

17 rodzina 1

Rodzina nuklearna

Rodzina nuklearna (ang. nuclear family), to inaczej rodzina mała – rodzina dwupokoleniowa składająca się z rodziców (zwykle małżonków) i ich dzieci (biologiczne lub/i adoptowane). Tego typu rodziny są charakterystyczne dla rozwiniętego społeczeństwa nowoczesnego - pozwala na większą ruchliwość i autonomię gospodarstwa domowego względem grupy krewnych. 

Coraz częściej jest to rodzina nieliczna - najczęściej spotykanym modelem jest:

  • rodzina 2+1 (dwoje rodziców i jedno dziecko),
  • rodzina 2+2 (dwoje rodziców i dwoje dzieci).

W rodzinie nuklearnej wychowaniem dzieci, obok rodziców, w wielu przypadkach zajmują się żłobki lub przedszkola, rzadziej "niania". Rodzice zapewniają dzieciom do uzyskania pełnoletniości - dzieci zamieszkują z rodzicami do momentu usamodzielnienia się, wówczas najczęściej się wyprowadzają, pozostawiając rodziców bez opieki. Opiekę nad seniorami zazwyczaj muszą przejąć różne instytucje (DDP, DPS, domy "Słonecznej Jesieni" itd).

 

Zadanie dofinansowane w 2017r. ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
stopka FIO

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech