Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego Powered By GSpeech
Aktualności
piątek, 18 maj 2018 22:38

Uzyskaj Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego 23 maja

Napisał

W środę, 23 maja, w godzinach od 8.00 do 15.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Nysie (II piętro, pokój 306) mozna wyrobić Kartę EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego) oraz uzyskać informacje dot. zaopatrzenia w wyroby medyczne....

Zostanie zorganizowany mobilny punkt OOW Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym mieszkańcy powiatu nyskiego będą mieli możliwość wyrobienia karty EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego) oraz uzyskają informacje dot. zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Jest to realizacja wniosku Rady Seniorów zgłoszonego na VII sesji Rady Seniorów 23.03.2018r. >>

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

Kto może wyrobić EKUZ?

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jakie korzyści daje  EKUZ zagranicą?

Korzystając z EKUZ za granicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie.

Aby otrzymać EKUZ należy :

  • zabrać ze sobą dowód osobisty
  • wypełnić wniosek
  • posiadać upoważnienie do złożenia i odbioru w przypadku załatwiania EKUZ dla osoby trzeciej pełnoletniej (upoważnienie nie jest wymagane w przypadku wyrabiania EKUZ w imieniu małżonka).
  • osoby zgłoszone do ubezpieczenia, jako członek rodziny w wieku powyżej 18 r.ż. w stopniu pokrewieństwa „dziecko” /„wnuk” - dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki, tj. aktualna legitymacja lub zaświadczenie z uczelni/szkoły.

Karta EKUZ jest bezpłatna.

Więcej informacji>>

Zadanie dofinansowane w 2017r. ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
stopka FIO

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech