Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego Powered By GSpeech
Aktualności
poniedziałek, 28 maj 2018 22:30

Konsultacje społeczne „Programu na rzecz seniorów..."

Napisał

Burmistrz Nysy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przyjęcia do realizacji „Programu na rzecz seniorów w Gminie Nysa na lata 2014-2023”. Konsultacje potrwają do 1 czerwca...

seniorzy radosni 1

Burmistrz Nysy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany uchwały Nr XLI/618/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu na rzecz seniorów w Gminie Nysa na lata 2014-2023”

I) Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/618/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu na rzecz seniorów w Gminie Nysa na lata 2014 - 2023”, w którym wprowadza się następujące zadania do realizacji:

  • - budowa nowego budynku Dziennego Domu Pobytu,
  • - utworzenie Klubu Senior+,
  • - wprowadzenie Karty Seniora oraz wykreśla się zadanie:
  • - organizacja telefonicznego systemu opieki.

II) Harmonogram konsultacji

Opinie, uwagi oraz propozycje w zakresie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu na rzecz seniorów w Gminie Nysa na lata 2014 - 2023” można składać w terminie od dnia 25 maja 2018 r. do dnia 1 czerwca 2018 r.
Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 14 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie.

III) Adresaci konsultacji

  1. Opinie, uwagi oraz propozycje dotyczące zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu na rzecz seniorów w Gminie Nysa na lata 2014 - 2023” mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące swoją działalność na obszarze Gminy Nysa.
  2. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz dane osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

IV) Formy konsultacji

Konsultacje w zakresie zmiany uchwały - „Programu na rzecz seniorów w Gminie Nysa na lata 2014 - 2023” odbywają się w następujących formach:

  1. pisemnej papierowej, poprzez wypełnienie i złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Nysie formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu oraz w Wydziale Rozwoju Polityki Społecznej, ul. Kolejowa 15, 48 - 300 Nysa, pok. 125.
  2. pisemnej elektronicznej, poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza (dostępnego na stronie internetowej) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

V) Miejsce konsultacji

Urząd Miejski w Nysie, Biuro Podawcze, ul. Kolejowa 15, 48 - 300 Nysa parter, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. VI) Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.
Wydział Rozwoju Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48 - 300 Nysa.


Treść zaproszenia w załączeniu.

Pobierz wszystkie pliki

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Zadanie dofinansowane w 2017r. ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
stopka FIO

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech