Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego Powered By GSpeech
Aktualności
sobota, 13 luty 2021 10:58

Reprezentacja opolskich seniorów na międzynarodowej konferencji w czeskiej Pradze

Napisał

Sprawy dotyczące seniorów zyskują coraz większe znaczenie nie tylko w naszym kraju, ale również w innych krajach Unii Europejskiej. Powołane w naszym województwie Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego występuje z licznymi inicjatywami współpracy nie tylko w kraju, ale również za granicą...

Dowodem na to jest współpraca Forum Seniorów z czeskimi seniorami, a w szczególności seniorami z Regionalnej Rady Seniorów Kraju Ołomunieckiego. To właśnie przez nich zostaliśmy zaproszeni na międzynarodową konferencję do Pragi, gdzie, oprócz gospodarzy, udział wzięli przedstawiciele seniorów z Polski, Francji, Holandii i Austrii. Tematem były problemy seniorów z perspektywy różnych krajów i regionów Unii Europejskiej. Opolskich seniorów reprezentowali: przewodnicząca Forum Seniorów Leokadia Kubalońca oraz wiceprzewodniczący Forum Seniorów Ryszard Rogowski.

Konferencja p.n. „Udział seniorów w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw publicznych” miała miejsce 2 XI 2019 r. w Pradze.

Otwarcia konferencji dokonał Zdenek Pernes - Prezes Rady Seniorów Republiki Czeskiej oraz Andrej Babisz - Premier Republiki Czeskiej, którzy przywitali prawie 300 seniorów, uczestników konferencji.

Następnie głos zabierali przedstawiciele czeskich seniorów oraz zaproszeni goście, poruszając następujące tematy:

 • Zdenek Pemes - Udział seniorów w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw publicznych w Czechach,
 • Prezydent Europejskiej Federacji Osób Starszych, Dirk Jarre - Formy i narzędzia uczestnictwa seniorów w Europie,
 • Przewodniczący Stowarzyszenia Emerytów na Słowacji - Stanowisko, kompetencje , skład personalny i działalność Rady Praw Seniorów na Słowacji,
 • Wiceprezydent Europejskiej Federacji Osób Starszych, Jap van der Spek - Udział seniorów w podejmowaniu decyzji w Holandii,
 • Przewodnicząca Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego - Działalność Forum Seniorów w aspektach formalno-prawnych.

Po wystąpieniach był czas na dyskusję i formowanie wniosków, ale również na zadawanie pytań przedstawicielom administracji rządowej, w tym premierowi. Z ważniejszych wg mnie wniosków, które zanotowałem, to m.in.:

 • Udział seniorów w Radach Nadzorczych podmiotów ubezpieczających.
 • Wdrożenie niezależnych analiz finansowania systemu opieki zdrowotnej, łącznie z opisem przepływu środków finansowych.
 • Rehabilitacja, opieka w uzdrowiskach, hospicja długookresowe i inne placówki opieki nie powinny znajdować się na marginesie zainteresowania polityków.
 • Podniesienie wydatków na opiekę zdrowotną z 7,85% do 9,3 % PKB.
 • Rezygnacja z rozszerzania sektora prywatnego w służbie zdrowia, opieka zdrowotna ma być służbą, a nie biznesem.
 • Większe wsparcie państwa dla Domów Seniora.

Poruszano również funkcjonowanie tzw. srebrnej gospodarki - czyli rynku dóbr i usług na rzecz osób starszych , który przy kryzysie demograficznym może podtrzymać rozwój gospodarczy.

2020 forum praga 1

2020 forum praga 3

Przewodnicząca Forum Seniorów Leokadia Kubalońca oraz wiceprzewodniczący Forum Seniorów Ryszard Rogowski.

2020 forum praga 2

Z Pragi wywieźliśmy nowe doświadczenia, znajomości oraz nową wiedzę na temat różnych modeli polityki senioralnej w Europie.

Ryszard Rogowski

P.S. Posiłkowałem się materiałem zawartym w Opolskich Wiadomościach Regionalnych.

Zadanie dofinansowane w 2017r. ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
stopka FIO

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech