Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego Powered By GSpeech
Aktualności
piątek, 17 czerwiec 2022 00:57

Fundacja Nasza Nysa realizuje zadania „Teraz czas na nyskich seniorów”

Napisał

 Fundacja Nasza Nysa w bieżącym roku realizuje zadania publiczne: „Teraz czas na nyskich seniorów” w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, edycja 2022. To zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W swoich działaniach chcemy skupić się na radnych Rady Seniorów w Nysie i uczestnikach Klubów Seniora (przy ul. Franciszkańskiej 9 i ul. Grodkowskiej 54). Dla Seniorów przygotowaliśmy szereg warsztatów i innych działań, które będą realizowane od czerwca do grudnia br.

nasza nysa m

Zadania publiczne „Teraz czas na nyskich seniorów”

 Naszym celem podczas realizacji projektu jest wzmocnienie głosu nyskich środowisk senioralnych poprzez wzrost partycypacji społecznej w wybranych grupach. W swoich działaniach chcemy skupić się na czterech istotnych naszym zdaniem gremiach:

  • Rada Seniorów w Nysie – 23 radnych.
  • Klub Senior+ przy ul. Franciszkańskiej 9 – 20 uczestników,
  • Klub Seniora przy Zakładzie Aktywności Zawodowej przy ul. Grodkowska 54 – 20 uczestników,
  • zarządy ościennych Rad Seniorów z terenu powiatu nyskiego – około 10 seniorów.

Kolejność grup związana jest z wagą jaką będziemy przykładać do nich podczas realizacji zadania. Są to grupy młode stażem. Rada Seniorów powstała jesienią 2020 r. i do tej pory w związku z Covidem odbyła tylko kilka sesji. Natomiast Klub Senior+ działa od stycznia, a Klub Seniora przy ZAZ dopiero się organizuje.

Wzrost partycypacji społecznej nyskich środowisk senioralnych

 Wszystkie nasze działania będą nakierowane na wzrost partycypacji społecznej wśród beneficjentów naszego zadania. Wiedzę i umiejętności korzystania z dostępnych instrumentów partycypacyjnych seniorzy posiądą na warsztatach „Akademia radnego GRS” (warsztaty tylko dla radnych), „Senior zaangażowany w życie lokalne” i „Animacja lokalna jako narzędzie aktywizacji seniorów”, a także „ABC komputera i Internetu”, „Smartfon też dla seniora” i „Redaktor portalu internetowego”.

Będą tam wypracowane instrumenty, które umożliwią seniorom angażowanie się w życie społeczności lokalnej i zachęcą do włączenia się seniorów do życia społecznego (partycypacji publicznej) – ułatwią udział w procesach decyzyjnych miasta i gminy. Wzmocnimy mechanizmy partycypacyjne w podejmowaniu decyzji publicznych np. współtworzenie budżetu obywatelskiego, zgłaszanie problemów środowisk senioralnych do władz samorządowych itp.

NOWE FIO plakat

Spotkanie organizacyjne w Klubie Senior+ przy ul. Franciszkańskiej 9

 2 czerwca br. w siedzibie Klubu Senior+ przy ul. Franciszkańskiej 9 odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym Tadeusz Zdanowicz, prezes Fundacji Nasza Nysa, poinformował seniorów o założeniach i przebiegu realizacji zadania publiczne: „Teraz czas na nyskich seniorów”.

Uczestnicy Klubu Senior+ wyrazili chęć przystąpienia do realizacji tego zadania. Jeszcze przed wakacjami zaczynamy warsztaty „ABC komputera i Internetu” i „Smartfon też dla seniora”. Warsztaty pozwolą uczestnikom odnaleźć się w rozwijającym się w zawrotnym tempie informatycznym świecie i wzmacnią ich kompetencje cywilizacyjne (związane z obsługą nowych technologii, zarządzaniem treścią w Intrenecie).

2022 06 k3 spotkanie org 1

2022 06 k3 spotkanie org 3

2022 06 k3 spotkanie org 3

 NOWE FIO stopka

 

 

Zadanie dofinansowane w 2017r. ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
stopka FIO

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech