Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego Powered By GSpeech
Aktualności
czwartek, 26 czerwiec 2014 02:00

Zakończenie roku akademickiego UTW w Nysie

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Tanecznie rozpoczęło się zakończenie roku akademickiego słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nysie. Wydarzenie odbyło się w środę, 25 czerwca, w auli Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy PWSZ w Nysie...

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji tanecznej grupy "Senior Szok", której członkami są studenci UTW. Tancerzy wspierała instruktorka grupy Beata Ciastoń. Zespół „Senior Szok” podczas całej uroczystości wystąpił kilkakrotnie i za każdym razem był nagradzany gromkimi brawami.

Następnie licznie przybyłych na uroczystość gości przywitała ze sceny prezes UTW Michalina Danuta Podgórni. Uroczystość swoją obecnością uświetnili m.in. starosta powiatu nyskiego Adam Fujarczuk, sekretarz Urzędu Miejskiego w Nysie Michał Baziuk, prorektor ds. ogólnych PWSZ w Nysie prof. Tomasz Malczyk, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z UTW dr inż. Piotr Bernat, dyrektor Muzeum w Nysie dr Małgorzata Radziewicz oraz dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego „Carolinum” w Nysie Irena Sosulska.

W swoim wystąpieniu prezes UTW w Nysie podsumowała także działalność Uniwersytetu w roku akademickim 2013/2014. Michalina Danuta Podgórni podkreśliła, że słuchacze UTW żywo interesują się tym, co dzieje się w mieście i starają się uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach. Ponadto, UTW aktywnie współpracuje ze szkołami (podstawowymi, gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi) z Nysy. Jest to najlepszy sposób na integrację międzypokoleniową – mówiła z uśmiechem Michalina Danuta Podgórni. Prezes nyskiego UTW podkreśliła także fakt owocnej współpracy z PWSZ w Nysie. Korzystamy ze wszystkich możliwości jakie daje nam Uczelnia i tego właśnie zazdroszczą nam inne UTW – mówiła prezes Podgórni. Michalina Danuta Podgórni zakończyła swoje wystąpienie zapraszając zebranych do obejrzenia prezentacji multimedialnej pokazującej dokonania słuchaczy UTW w roku akademickim 2013/2014.

W dalszej części spotkania zarząd UTW wręczył podziękowania dla przyjaciół i słuchaczy Uniwersytetu. Pamiątkowe dyplomy otrzymały m.in. władze PWSZ w Nysie: JM Rektor prof. Zofia Wilimowska, prorektor ds. ogólnych prof. Tomasz Malczyk, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z UTW dr inż. Piotr Bernat oraz Kanclerz mgr Zbigniew Szlempo.

Pamiątkowe certyfikaty, podpisane przez JM Rektor PWSZ w Nysie prof. Zofię Wilimowską, otrzymali także studenci (wolni słuchacze), którzy uczestniczyli w zajęciach w Instytutach Kosmetologii oraz Architektury i Urbanistyki, a także zdali egzamin końcowy. Byli to:

w Instytucie Kosmetologii - przedmiot „TECHNIKI RELAKSACYJNE”:

  Aleksandra Abramek  

  Katarzyna Kupracz   

  Ewa Morel   

  Stanisława Nessel   

  Regina Karwacka   

  Michalina Danuta Podgórni

w Instytucie Architektury i Urbanistyki - przedmiot „BUDOWNICTWO”:

  Stanisław Mateja 

Certyfikaty wręczyli słuchaczom UTW prof. Tomasz Malczyk i dr inż. Piotr Bernat. Następnie pamiątkowe dyplomy uczestnikom swoich zajęć  wręczyli nyscy „Latarnicy”. Spotkanie zakończyło się prezentacją wierszy, które recytowała Anna Bartnik słuchaczka UTW.

image

image

image

image

image

image

image

image

PWSZ w Nysie

Zadanie dofinansowane w 2017r. ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
stopka FIO

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech