Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego Powered By GSpeech
.
piątek, 29 maj 2015 23:48

I inauguracyjna sesja Rady Seniorów 22.11.2012

Napisał

Znamy już pełny skład Rady Seniorów w Nysie. W dniu 22 listopada 2012 r. odbyła się inauguracyjna sesja Rady Seniorów w Nysie, podczas której wybrani zostali przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz sekretarz Rady. Protokół z sesji poniżej...

Przypomnijmy, że uchwałą Rady Miejskiej w Nysie z dnia 23 sierpnia 2012 r. powołano Radę Seniorów, a wyboru radnych dokonano w dniu 18 października 2012 r. Radni otrzymali listy gratulacyjne Burmistrza Nysy oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Po głosowaniu wybrano: na przewodniczącego Rady Seniorów, Mieczysława Łużnego, wiceprzewodniczących, Krystynę Dudę i Józefa Palucha oraz sekretarza Rady, Danutę Bajorek. 

Skład Rady Seniorów >>


Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.
2.Sprawy organizacyjne:
 - przedstawienie radnych seniorów,
 - przyjęcie sposobu głosowania,
 - powołanie komisji skrutacyjnej,
 - powołanie protokolanta,
 - powołanie komisji uchwał  i wniosków.
3. Wystąpienie seniora sprawozdawcy.
4. Informacje dotyczące różnych dziedzin życia seniorów.
5. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
6. Udzielenie głosu zaproszonym gościom (m.in. Burmistrz Nysy, Starosta Nyski, Fundacja Batorego)  

Przewodniczący Rady Seniorów - Mieczysław Łużny

Powołania izby, która reprezentowałaby interesy seniorów, chcieli sami mieszkańcy. Głównym celem Rady Seniorów w Nysie jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz samorządowych. Rada, jest organem o charakterze doradczym, inicjatywnym, opiniodawczym oraz składa się będzie z przedstawicieli organizacji reprezentujących środowiska seniorów, emerytów, rencistów i instytucji realizujących na ich rzecz zadania. Rok 2012 to Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Siedzibą Rady jest Dzienny Dom Pobytu w Nysie, natomiast posiedzenia Rady odbywają się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nysie.

Rada działa w następujących obszarach: integracja i wspieranie środowiska osób starszych oraz reprezentowanie zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz, wspieranie aktywności ludzi starszych, profilaktyka i promocja zdrowia seniorów, przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu, zapewnienie seniorom dostępu do edukacji i kultury oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych.

Kadencja Rady Seniorów trwać będzie 4 lata.

Spośród członków organizacji, reprezentujących środowiska seniorów, emerytów, rencistów oraz instytucji realizujących na ich rzecz działania na kadencję 2012-2016 wybrano 23 Radnych Seniorów:

1.    Bajorek Danuta – Sekretarz Rady Seniorów
2.    Bargieła Danuta
3.    Borowa Helena
4.    Bułka Adam
5.    Ciosmak Roman
6.    Czepil Elżbieta
7.    Duda Krystyna – Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów
8.    Hanasz Teresa
9.    Jedynak Antoni
10.    Klockowska Maria
11.    Knopiński Kazimierz-Janusz
12.    Łużny Mieczysław - Przewodniczący Rady Seniorów
13.    Maćków Stanisław
14.    Marszałkowski Jerzy
15.    Mikrut Czesław
16.    Paluch Józef – Wiceprzewodniczący Rady Seniorów
17.    Robiński Jerzy
18.    Sajan Teresa
19.    Tchorowska Janina
20.    Wróbel Jadwiga
21.    Zacharski Tadeusz
22.    Zaręba Anna
23.    Zawór Jerzy

 

Ciekawy artykuł TVP Opole >>


Protokół z sesji Rady Seniorów

Loading...

(obraz można powiększyć, nawet na cały ekran - prawy górny róg)

 

Artur Pieczarka
rzecznik prasowy

Zadanie dofinansowane w 2017r. ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020
stopka ASOS

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech