Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego Powered By GSpeech
.
piątek, 29 maj 2015 01:32

IV sesja Rady Seniorów 21.06.2013

Napisał

W dniu 21 czerwca 2013r. o godzinie 10.00 odbyła się sesja Rady Seniorów w Nysie. Sesja odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nysie. Protokół z sesji poniżej...

Dyskutowano na temat stanu zaawansowania prac nad Strategią na Rzecz Seniorów oraz jej założeniach, niektórych problemach w mieście i systemie teleopieki

W sprawie strategii dla seniorów odbyły się już dwa spotkania, zgłaszane są uwagi do projektu dokumentu. Program poddany zostanie konsultacjom społecznym i zatwierdzony ostatecznie przez Radę Miejską w Nysie. W ramach opracowania strategii dla seniorów wykonane będzie rozeznanie  do jakiego grona osób będzie ona kierowana. Znajdą się tam m.in. informacje o ilości osób starszych samotnie zamieszkujących, wymagających wsparcia, uwzględnione będą także instytucje i organizacje działające na rzecz seniorów.

Zdaniem uczestników spotkań dotyczących strategii dla seniorów potrzebne są intensywne działania przyczyniające się do aktywizacji osób starszych. Zapisy strategii dla seniorów będą dotyczyć m.in.: współpracy z instytucjami i organizacjami w zakresie udzielania pomocy osobom starszym, systemu usług opiekuńczych, edukacji, propagowania idei wolontariatu i promocji zdrowego stylu życia. 

Działania na rzecz seniorów w Nysie są już podejmowane przez wiele instytucji np.:

Dzienny Dom Pobytu w Nysie,

Ośrodek Pomocy Społecznej,

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna,

Nyski Dom Kultury.

Podczas obrad Rady Seniorów zgłaszano propozycje do strategii m.in. seniorzy chcieliby ulg dla emerytów przy wejściu do placówek kultury w gminie. Takie ulgi – zdaniem radnych są w wielu miastach. - Przeważne bilety są tańsze o połowę lub 1/4. Organizowane są też dni z rabatem – wskazywali seniorzy. Mówiono także o aptekach, gdzie na podstawie legitymacji emeryta lub rencisty, są zniżki na leki.

Województwo opolskie może być jednym z pierwszych regionów Polski, gdzie powstanie taka sieć. Teleopieka to inaczej sieć komunikacyjna, której użytkownikami są osoby w podeszłym wieku. Użytkownicy sieci wyposażeni są w specjalne aparaty telefoniczne, mające połączenie z centrum operacyjno-alarmowym. Burmistrz Nysy, poinformowała także radnych o propozycji współpracy z Radą Seniorów w Niemodlinie, która chce czerpać doświadczenia w funkcjonowaniu Rady od nyskich seniorów. Podczas obrad radni zgłaszali też kilka propozycji prac i remontów koniecznych ich zdaniem do wykonania w mieście, np. utwardzenia grysem pl. Paderewskiego. Mówiono także o warunkach życia seniorów. 

  Podczas obrad Rady Seniorów rozmawiano także o systemie teleopieki przez 24 godz. na dobę. Burmistrz Jolanta Barska, poinformowała o spotkaniu w tej sprawie z wojewódzkim pełnomocnikiem projektu.

- Jest propozycja, aby określić liczbę osób do teleopieki. W takim systemie każda z osób może mieć specjalny aparat na nadgarstku z trzema przyciskami, które mogą pomóc w sytuacji zagrożenia życia, bądź w różnych potrzebach – wyjaśniała burmistrz. 

System teleopieki jest powszechnie znany w krajach Europy Zachodniej. 

Artur Pieczarka
rzecznik prasowy


Protokół z sesji Rady Seniorów

Loading...

  (obraz można powiększyć, nawet na cały ekran - prawy górny róg)

Zadanie dofinansowane w 2017r. ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020
stopka ASOS

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech