Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego Powered By GSpeech
.
piątek, 11 grudzień 2015 16:26

XV sesji Rady Seniorów 10.12.2015

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

XV sesja Rady Seniorów dbbyła się 10 grudnia 2015 roku o godzinie 10.00 w Muzeum Powiatowym w Nysie....

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Wcemarszałek Województwa Opolskiego - Antoni Konopka, Starosta Nyski - Czesław Biłobran, Wiceburmistrz Nysy - Marek Rymarz, była Poseł - Janina Okrągły, Prezes MZK w Nysie - Anna Pyka, Dyrektor PCPR w Nysie - Irena Kłakowicz.

 
 

Podczas posiedzenia przewodniczący Rady - Mieczysław Łużny podsumował pracę Rady Seniorów za okres od stycznia do grudnia 2015 r. Powołana została także Komisja ds. podziału funduszy przyznanych przez Starostwo Powiatowe w Nysie oraz zatwierdzono plan pracy Rady Seniorów na 2016 rok.

Ważnym wydarzeniem podczas obrad było wręczenie Pani Janinie Okrągły wyróżnienia "Przyjazny Seniorom".

   Obecny na sali Wiceburmistrz Nysy - Marek Rymarz przedstawił wyniki i założenia projektów, które zyskały największą ilość poparcia w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim na 2016 rok. Nie zabrakło również pytań o stan realizacji projektów z I edycji Budżetu Obywatelskiego. 
Ponadto powołano specjalny zespół ds. podziału środków ze Starostwa Powiatowego oraz Gminy Nysy w ramach funduszu „Zdrowie, kultura, sport”. Radni zgłosili również wniosek o utwardzenie tłuczniem Placu Paderewskiego. - Z tym miejscem trzeba coś w końcu zrobić, przecież to centrum miasta. - mówi Przewodniczący Rady Seniorów, Mieczysław Łużny.
 

Porządek obrad

 1. Sprawy organizacyjne:

  a) Otwarcie i stwierdzenie quorum,

  b) przyjęcie porządku obrad,

  c) przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Seniorów,

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Omówienie tematów:

  a) podsumowanie przez przewodniczącego pracy Rady Seniorów za okres od stycznia do grudnia 2015r.

  b) wręczenie wyróżnienia „Przyjazny Seniorom”,

  c) informacja o Budżecie Obywatelskim,

  d) współpraca z innymi Radami Seniorów – Rada Seniorów przy UM Pokój,

        Przerwa ok. godz: 11.15 – w  przerwie występ Chóru „Relaks”

   e) wystąpienie zaproszonych gości,

   f) zatwierdzenie planu pracy Rady Seniorów na 2016 rok,

   g) powołanie Komisji ds. podziału funduszy przyznanych przez Starostwo. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski

5. Zakończenie  sesji. 

 Po zakończeniu obrad zaplanowano występ Chóru „Relaks” z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

Urząd Miejski w Nysie


Protokół z sesji Rady Seniorów

Loading...

  (obraz można powiększyć, nawet na cały ekran - prawy górny róg)

 

Zadanie dofinansowane w 2017r. ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020
stopka ASOS

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech