Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego Powered By GSpeech
.
środa, 16 marzec 2016 20:10

XVI sesja Rady Seniorów 15.03.2016

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

W dniu 15 marca br. odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Seniorów. Obrady zdominowała dyskusja n/t poprawy bezpieczeństwa w gminie oraz podziału funduszy przyznanych z budżetu Powiatu Nyskiego na organizacje pozarządowe.

Temat poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nysa w mieście i na wsiach jest często poruszany na sesjach Rady Seniorów. Tym razem radni skorzystali z obecności na sali posiedzeń Komendanta Straży Miejskiej w Nysie, Grzegorza Smolenia.
Komendant objaśniał m.in. zasady przydziału strażników do poszczególnych rejonów, przypomniał o zasadach postępowania w sytuacjach wymagających interwencji Straży Miejskiej lub Policji oraz poprosił o szerszą współpracę środowiska seniorów w zakresie zwalczania aktów wandalizmu. – Potrzebna jest przede wszystkim informacja, aby szybka interwencja strażników miejskich była możliwa. – argumentował Grzegorz Smoleń. – Miejsc objętych specjalnym nadzorem mamy około 11. Siłami, które dysponujemy ciężko jest nam interweniować w kilku miejscach naraz, poza tym strażnicy mają bardzo szeroki zakres obowiązków w swoich rejonach.

Radni apelowali o zwiększenie ilości patroli w mieście, zwłaszcza w godzinach wieczornych, głównie w okolicy podwórek przy Prudnickiej, Mariackiej, Zjednoczenia i Wita Stwosza. – Pamiętajmy, że to my, rodzice i dziadkowie jesteśmy odpowiedzialni za wychowanie młodzieży i jej zachowanie na dworze. - powiedział Komendant. - Nie pomoże strażnik, policjant i Burmistrz, jeśli dziecko nie wyniesie z domu zasad poprawnego zachowania.

W czasie sesji radni mieli wiele pytań do obecnego na sali Wiceburmistrza Nysy, Marka Rymarza. Poruszono kwestie m.in. połączeń komunikacyjnych na trasie Nysa-Korfantów; remontu chodnika przy ul. Piłsudskiego, poprawy bezpieczeństwa przy przystanku przy ul. Prudnickiej,  przyszłości skweru przy ul. Bielawskiej, zasad funkcjonowanie strefy parkowania i miejsc parkingowych przy szpitalu powiatowym, a także rozbudowy sieci monitoringu. 

" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="line-height: 19.2px; text-align: center;" title="Udostępnij link"> 

image    Przewodniczący Rady Seniorów w Nysie, Mieczysław Łużny.

 Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Seniorów, obradom przysłuchiwał się Starosta Nyski - Czesław Biłobran. Starosta został poproszony o przedstawienie planów w związku z przenosinami w tym roku Starostwa do dawnej przedwojennej siedziby przy ul. Piastowskiej. Obecna siedziba przy ul. Moniuszki zostanie przeznaczona pod wynajem w drodze przetargu. Zastanawiano się również nad znalezieniem nowej siedziby dla Służby Maltańskiej w Nysie. 

image image

 Inne punkty sesji dotyczyły m.in. mieszkań socjalnych dla osób poszkodowanych losowo, a także ustalenia daty uroczystej sesji Rady Seniorów z okazji Dnia Seniora. W tym roku święto seniorów odbędzie się bez korowodu ulicami miasta, ale za to z bogatszym programem artystycznym. 12 maja w Nysie odbędzie się konferencja, na którą zostaną zaproszeni członkowie innych rad seniorów działających w Polsce. Dzień później seniorzy będą bawić się podczas wspólnej biesiady przy muzyce na żywo.

Najwięcej emocji przyniosła dyskusja w sprawie podziału funduszy przyznanych z budżetu Powiatu Nyskiego na organizacje pozarządowe. – Czekamy na wnioski, które będą od państwa spływać. – powiedział Starosta Nyski, Czesław Biłobran.Na koncie mamy zabezpieczone na ten cel 28 tys. złotych. Będziemy zgodnie z państwa decyzjami te środki wypłacać. Problem z podziałem środków dotyczy zróżnicowanej działalność statutowej poszczególnych organizacji. Radni zwracali uwagę na inne potrzeby danych związków i organizacji, a także na różną liczebność i ponoszone nakłady na działalność bieżącą.

image image

 Na relację video z sesji zapraszamy w dniu 18 marca br. do Nyskiej Kroniki Filmowej


Porządek XVI sesji Rady Seniorów w Nysie

w dniu 15 marca 2016 roku godzina 1000

w sali nr 200 Urzędu Miejskiego w Nysie 

1.Sprawy organizacyjne:

a) Otwarcie i stwierdzenie quorum,

b) przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Seniorów.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Omówienie tematów dotyczących:

1)  bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nysa w mieście i na wsiach,

2)  estetyki miasta (zanieczyszczone przystanki autobusowe, parki miejskie i place zabaw),

3)  uzupełnienia przejść dla pieszych w niebezpiecznych miejscach,

4)  mieszkań socjalnych dla osób poszkodowanych losowo (pożar lub powódź),

5)  ustalenia daty uroczystej sesji Rady Seniorów z okazji Dnia Seniora,

6)  organizacji konferencji Rad Seniorów z Województwa  Opolskiego oraz ustalenie programu konferencji.

7)  podziału funduszy przyznanych z budżetu Powiatu Nyskiego na organizacje pozarządowe.

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

5. Zakończenie  sesji. 

Andrzej Babiński


 

Protokół z sesji Rady Seniorów

Loading...

  (obraz można powiększyć, nawet na cały ekran - prawy górny róg)

Zadanie dofinansowane w 2017r. ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020
stopka ASOS

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech