Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego Powered By GSpeech
.
środa, 05 październik 2016 19:51

XVIII sesji Rady Seniorów 29.09.2016 - zakończenie kadencji

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

I kadencja Rady Seniorów w Nysie za nami. Ostatnie posiedzenie Rady odbyło się w dniu 29 września 2016r. Radnym za włożony trud podziękowania złożył m.in. Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz....

Nyscy seniorzy ostatnie posiedzenie potraktowali równie poważnie, co wszystkie poprzednie w kadencji 2012-2016,  skupiając się na bieżących problemach środowisk senioralnych w naszej gminie.  

Na początku wytypowano delegatów  na konferencję pt. „Rady Seniorów  - Partnerstwo z Samorządami”.

To kolejne zaproszenie przedstawicieli Rady na debatę w Sejmie RP. W kolejnym punkcie obrad poruszono kwestię zagwarantowania funduszy na działalność  Rady Seniorów w Budżecie Gminy Nysa na przyszły rok na takich zasadach jak w roku bieżącym.

image

image

image

 Zgodnie z zapowiedziami Radni wystosowali pismo do przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność na terenie Gminy Nysa z apelem o  wprowadzenie specjalnych ulg dla seniorów na produkty i usługi np. w określonych dniach tygodnia. W dalszej części Przewodniczący Rady Seniorów - Mieczysław Łużny przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Seniorów I kadencji za lata 2012-2016. – Przez ten czas udało się nam złożyć ponad 80 wniosków. - powiedział Przewodniczący Rady Seniorów. - Na swoich sesjach Rada zajmowała się również powstawaniem strategii na rzecz seniorów, która ma przyczynić się do aktywizacji osób starszych i zachęcać je m.in. do zdrowego trybu życia. W okresie naszego działania Rada Seniorów została dostrzeżone przez różne instytucje państwowe. 

image

image

 Miłym akcentem sesji było wręczenie podziękowań za pracę i działalność w  Radzie Seniorów pierwszej kadencji najpierw przez Burmistrza Nysy, a następnie przez Przewodniczącego Rady.

Mieczysław Łużny złożył podziękowania również pracownikom Urzędu Miejskiego, koordynatorowi rady - Joannie Wiech oraz instytucjom, które przez ten czas współpracowały z Radą Seniorów.

Przypomnijmy, że również Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie – Paweł Nakonieczny dobrze wypowiadał się na temat współpracy z Radą. - Gratuluję za miejsce w pierwszej piątce najbardziej aktywnych rad seniorów. Jest to doskonały wynik, który zawdzięczacie sami sobie i wielkiemy zaangażowaniu. - powiedział Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz.

- Chciałbym, żeby chociaż połowę energii, którą macie w sobie mieli uczestnicy Rady Młodzieżowej. Wasze uwagi sa dla mnie niezwykle istotne i musimy wykorzystać potencjał, który tkwi w seniorach. Życzę Państwu wiele zdrowie i abyście w większości stanowili podstawę działania nowej Rady Seniorów. image

image

 Wybory do drugiej Rady Seniorów w Nysie odbędą się w dniu 25 października br. Organizacje, które działają na rzecz środowisk osób starszych lub zrzeszają osoby starsze proszone są aby na zebraniu wyborczym dokonały wyboru do 5 kandydatów do Rady Seniorów w terminie do dnia 14 października 2016r.  

Relacja z sesji w Nyskiej Kronice Filmowej


Protokół z sesji Rady Seniorów

Loading...

  (obraz można powiększyć, nawet na cały ekran - prawy górny róg)


 Porządek XVIII sesji Rady Seniorów w Nysie

w dniu 29 września 2016 roku, godzina 10 00 

 1. Sprawy organizacyjne:

     a) otwarcie i stwierdzenie quorum,

     b) przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Seniorów.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Omówienie tematów dotyczących:

1) wytypowania delegatów  na konferencję pt. „Rady Seniorów  - Partnerstwo z Samorządami”, która odbędzie się dnia 01.10.2016r. w Sejmie RP,

2) zagwarantowania funduszy na działalność  Rady Seniorów w Budżecie Gminy Nysa na 2017r. na zasadzie jak w 2016r.,

3) wystąpienia z pismem do przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność na terenie Gminy Nysa, informującym o wprowadzeniu ulg dla seniorów na produkty i usługi w zaproponowanych dniach tygodnia,

4) sprawozdania z działalności Rady Seniorów I kadencji za lata 2012-2016,

5) podziękowania za pracę i działalność w  Radzie Seniorów pierwszej kadencji.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zakończenie sesji. 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji 

Urząd Miasta w Nysie

Zadanie dofinansowane w 2017r. ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020
stopka ASOS

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech