Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego Powered By GSpeech
.
niedziela, 03 grudzień 2017 22:55

Rada Seniorów w Nysie

Napisał

23-osobowa Rada Seniorów w Nysie jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Nysa. Jej celem jest zapewnienie seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej, w tym najstarszego pokolenia...

Nysa miastem seniorów

Nasze społeczeństwo bardzo szybko się starzeje. Obecnie mamy już ponad 7,8 miliona seniorów w wieku poprodukcyjnym (kobiety w wieku 60+ i mężczyźni 65+), którzy stanowią 20,2% ogółu mieszkańców. Postęp cywilizacyjny i poprawa jakości życia skutkują wydłu­żeniem się jego długości – dla Polek to 78 lat, a dla Polaków 70 lat. W 2030 r. liczba seniorów w wieku poprodukcyjnym ma wzrosnąć do 26,2%.

Obecnie osoby w wieku poprodukcyjnym sta­nowią 23,7% ogółu mieszkańców gminy Nysa. W gminie liczącej 55.660 osób, mamy 12.820 seniorów w wieku poprodukcyjnym, z czego 2.950 na wsi. Wzrost populacji seniorów stawia przed nami nowe wyzwania, takie jak konieczność aktywizowania seniorów czy działania na rzecz profilaktyki zdrowia. Należy poprawiać jakość życia seniorów.

Rada Seniorów II kadencji 2016-2020

Rada Miejska w Nysie uchwałą nr XXII/379Z12 z 29 sierpnia 2012 r. powołała Radę Seniorów i nadała jej statut. Rada Seniorów w Nysie liczy 23 radnych reprezentujących nyskie środowiska senioralne. 

Na I sesji Rady Seniorów 25 października 2016 roku odbyły się wybory na II kadencję Rady Seniorów. Wybranych zostało 23 radnych, wyłoniono także przewodniczącego Rady. Został nim były Burmistrz Nysy, Ryszard Rogowski. Natomiast na II sesji Rady Seniorów, która odbyła się 16 grudnia br. przeprowadzono wybory pozostałych członków Prezydium Rady Seniorów.

 logo rada

SKŁAD RADY SENIORÓW

 1. Danuta Bajorek
 2. Danuta Bargieła
 3. Maria Biała-Cebula
 4. Elżbieta Czepil
 5. Krystyna Duda
 6. Henryk Dudek
 7. Teresa Hanasz
 8. Antoni Jedynak
 9. Maria Klockowska
 10. Władysław Kogut
 11. Elżbieta Korbus
 12. Danuta Łabędzka
 13. Jerzy Marszałkowski
 14. Henryk Merkel
 15. Czesław Mikrut
 16. Franciszka Piekarska
 17. Franciszka Politańska
 18. Jerzy Robiński
 19. Ryszard Rogowski
 20. Teresa Sajan
 21. Janina Stadnik
 22. Janina Tchorowska
 23. Tadeusz Zdanowicz  

ZARZĄD RADY SENIORÓW

 • Ryszard Rogowski    – przewodniczący Rady,
 • Tadeusz Zdanowicz    – I zastępca przewodniczącego,
 • Danuta Bajorek           – II zastępca przewodniczącego,
 • Krystyna Duda            – sekretarz.

Komisja Urbanistyki i Rolnictwa

 • Krystyna Duda,
 • Maria Klockowska,
 • Władysław Kogut.

Komisja Kultury i Kultury Fizycznej

 • Elżbieta Czepil,
 • Danuta Bajorek,
 • Danuta Bargieła,
 • Henryk Dudek,
 • Henryk Merkel,
 • Janina Stadnik.

Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych

 • Tadeusz Zdanowicz,
 • Teresa Hanasz,
 • Franciszka Piekarska,
 • Franciszka Politańska,
 • Teresa Sajan,
 • Janina Stadnik.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów

 • Czesław Mikrut,
 • Danuta Łabędzka.

 " target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="ytp-share-panel-link ytp-no-contextmenu" title="Udostępnij link">

L.p.

Imię i nazwisko

Organizacja / związek / stowarzyszenie, które reprezentuje radny

1.

Bajorek Danuta

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Nysie

2.

Bargieła Danuta

Związek Nauczycielstwa Polskiego

3.

Biała-Cebula Maria

Klub Seniora przy O/R PZERil w Nysie

4.

Czepił Elżbieta

Dzienny Dom Pobytu

5.

Duda Krystyna

Koło Miejsko-Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

6.

Dudek Henryk

Terenowa Organizacja NSZZ „Solidarność” Emerytów i Rencistów przy Oddziale Regionu Śląsk Opolski w Nysie

7.

Hanasz Teresa

Związek Osób Niepełnosprawnych

8.

Jedynak Antoni

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Miejsko-Gminny

9.

Klockowska Maria

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich

10.

Kogut Władysław

Terenowa Organizacja NSZZ „Solidarność” Emerytów i Rencistów przy Oddziale Regionu Śląsk Opolski w Nysie

11.

Korbus Elżbieta

Dzienny Dom Pobytu

12.

Łabędzka Danuta

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Nysie

13.

Marszałkowski Jerzy

Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Nysa

14.

Merkel Henryk

Dzienny Dom Pobytu

15.

Mikrut Czesław

Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie

16.

Piekarska Franciszka

Klub Seniora przy O/R PZERil w Nysie; Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Nysie

17.

Politańska Franciszka

Klub Seniora przy O/R PZERil w Nysie

18.

Robiński Jerzy

Koło Miejsko-Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

19.

Rogowski Ryszard

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Koła Nysa

20.

Sajan Teresa

Związek Sybiraków Koło Ziemi Nyskiej

21.

Stadnik Janina

Klub Tarnopolan w Nysie

22.

Tchorowska Janina

Związek Osób Niepełnosprawnych

23.

Zdanowicz Tadeusz

Fundacja Nasza Nysa

 Rada Seniorów I kadencji 2012-2015

 Więcej o I kadencji Rady Seniorów w Nysie >>I kadencji Rady Seniorów w Nysie >>

 

Zadanie dofinansowane w 2017r. ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020
stopka ASOS

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech