Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego Powered By GSpeech
.
czwartek, 29 marzec 2018 19:48

VII sesja Rady Seniorów 23.03.2018 - o zdrowiu i inwestycjach

Napisał

Za nami VII sesja Rady Seniorów, która odbyła się 23 marca. Głównymi tematami sesji była organizacja służby zdrowia w gminie Nysa oraz prowadzone gminne inwestycje...

W kwestii służby zdrowia wypowiedział się przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego i jednocześnie  dyrektor  ZOZ w Nysie – Norbert Krajczy. Szczególną uwagę radni zwrócili na problem parkowania przy szpitalu, dostępu do lekarza pierwszego kontaktu oraz specjalistów. 

Seniorzy złożyli także wniosek o utworzenie w naszym mieście punktu, w którym można by złożyć wnioski o utworzenie profilu w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta. Aktualnie, dostęp można uzyskać za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub poprzez wizytę w wojewódzkim oddziale NFZ właściwym dla miejsca zamieszkania.  

image

image

Zgromadzeni zwrócili szczególną uwagę na problem zanieczyszczenia przystanków autobusowych MZK oraz  zanieczyszczania terenów zielonych przez psy, ze szczególnym uwzględnieniem Placu Paderewskiego.

Wśród wolnych wniosków radni wnioskowali o wprowadzenie na terenie gminy Ogólnopolskiej Karty Seniora, która uprawnia osoby po 60. roku życia do licznych zniżek u partnerów na terenie całego kraju.  

Na pytanie dotyczące inwestycji w gminie odpowiadał zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju Infrastruktury – Roman Mnich. Do najważniejszych zagadnień z tego zakresu należały zagospodarowanie terenu byłego MZK przy ul. Kolejowej, terenu byłej Rzeźni, terenu w Jędrzychowie oraz utwardzenie części drogi między ulicami 11-ego Listopada, a ul. B. Leśmiana.

image

image

Ważną kwestią dla seniorów była sprawa nowej lokalizacji Domu Dziennego Pobytu w Nysie. - Z relacji urzędników wynika, że w tym roku nie będzie ukończona budowa nowej siedziby i trzeba czekać przez lata następne – mówi Ryszard Rogowski (przewodniczący Rady Seniorów w Nysie).

Na zakończenie sesji przewodniczący Rady  przedstawił sprawozdanie z II zjazdu Ogólnopolskiego Porozumienia  o Współpracy Rad Seniorów, który odbył się 7 marca w Krakowie. 

Aktualnie seniorzy rozpoczynają pracę nad przygotowaniem Dni Seniora w Nysie, które odbędą się w dniach 16-17 maja br. 

Agnieszka Sokołowska 
Wydział Administracyjno-Organizacyjny


rs

Porządek VII sesji Rady Seniorów w Nysie
23 marca 2018 roku, godzina 1100 

1. Sprawy organizacyjne:

a)  otwarcie sesji,

b)  stwierdzenie quorum,

c)  przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Seniorów.

2. Interpelacje i wnioski radnych.

3. Organizacja służby zdrowia w gminie Nysa.

4. Informacja  na temat inwestycji w gminie Nysa.

5. Informacja  z II  zjazdu Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy  Rad Seniorów w Krakowie.

6. Sprawy różne, wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Biuro Rady

Zadanie dofinansowane w 2017r. ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020
stopka ASOS

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech