Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego Powered By GSpeech
.
poniedziałek, 15 październik 2018 23:18

IX sesja Rady Seniorów 21.09.2018

Napisał

Za nami IX sesja Rady Seniorów, która odbyła się w piątek 21 września. Tym razem dużą cześć dyskusji poświęcono znowu kwesti szeroko rozumianego bezpieczeństwa...

W sesji Rady Seniorów wzięło udział 19 radnych, co stanowi quorum. Obradom przysłuchiwali się m. in. burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Pawłem Nakonieczny, wiceprezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Barbara Struś, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Irena Kłakowicz oraz mieszkańcy miasta, którzy przybyli na dzisiejszą sesję.

Mapa zagrożeń na terenie Gminy Nysa

Zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa omówili przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Nysie:

 • młodszy aspirant Dorota Komenda,
 • aspirant sztabowy Arkadiusz Dutka.

 Przedstawili oni seniorom dwa sposoby zgłaszania sytuacji niebezpiecznych: anonimowo lub internetowo. Warto zaznaczyć, że Krajowa Mapa Zagrożeń nie zastępuje numerów alarmowych, a jest jedynie narzędziem służącym do komunikacji między społecznością lokalną a Policją.

Rada Seniorów - Aktualno[ci - Urzd Miejski w Nysie

Dokonania samorządu gminnego w latach 2014-18 oraz plany na lata 2018-23

Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Pawłem Nakoniecznym podsumowali minioną kadencję oraz przedstawili plany na lata 2018-2023. Najważniejsze tezy z tego podsumowania:

 • NYSA TO LUDZIE - działania magistratu nakierowane na potrzeby mieszkańców gminy Nysa,
 • podniesienie dzietności - praca dla rodziców, wsparcie dla rodzin,
 • Nyski Bon Wychowawczy,
 • stołówki w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Włodarze gminy dostrzegają problemy seniorów i widzą potrzebę uruchomienia dziennych domów pobytu w każdej dzielnicy.

Tematem nr 1 wśród pytań seniorów była siedziba Dziennego Domu Pobytu im. J. Kozarzewskiego. Z informacji udzielonej przez burmistrza Nysy wynika, że w przyszłej kadencji ma powstać nie jedna, a kilka siedzib podobnych placówek, które usytuowane będą w każdej dzielnicy miasta. Władze samorządów myślą o utworzeniu samorządowego całodobowego dziennego domu pobytu, prowadzącego miejsca całodobowego i okresowego pobytu.

Rada Seniorów - Aktualno[ci - Urzd Miejski w Nysie

 Po tych wystąpieniach rozpoczęła się seria pytań do burmistrza (KK) i przewodniczącego RM (PN):

kol. Elżbieta Czepil

 • czy obecny DDP pozostaje, czy będzie remontowany
  odpowiedź - DDP będzie remontowany,
 • jaka oferta dla powracających z zagranicy
  odpowiedź - wymienił nowe inwestycje i miejsca pracy,
 • praca dla niepełnosprawnych (zakłady pracy chronionej)
  odpowiedź - są trudności z zatrudnieniem niepełnosprawnych.

kol. Tadeusz Zdanowicz

 • dopytywał o nowe lokalizacje dziennych domów pobytu.

Podsumowując wyjaśnienia i bazując na wcześniejszej wiedzy można wymienić:

kol. Krystyna Duda

 • pytała o możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania Rady Seniorów
  odpowiedź - magistrat planuje zwiększenie dofinansowani.

kol. Jerzy Robiński

 • dopytywał o pracę dla niepełnosprawnych w kontekście byłej Spółdzielni Inwalidów i jej losów późniejszych,
  odpowiedź - uwagi jw.
 • poruszył ponownie problem zamkniętej nyskiej naczyniówki (diabetycy bardzo aktywnie działają w tej kwestii). Prosił Radę Miasta o interwencję w tej sprawie,
  odpowiedź - RM prowadzi działania na rzecz ponownego jej uruchomienia. Nyski szpital powinien wystąpić do NFZ o możliwość uruchomienia przy szpitalu oddziału chirurgii naczyniowej.

kol. Ryszard Rogowski

 • postulował o przeznaczenie 25% budżetu obywatelskiego na projekty promowane przez seniorów,
  odpowiedź - burmistrz będzie rekomendował ten wniosek. Nawiązując do ostatniego wniosku seniorów do budżetu obywatelskiego, stwierdził, że w przyszłym roku w Nysie powstaną dwie tężnie solankowe.

kol. Janina Tchorowska

 • ponowiła wniosek o rewitalizację podwórka w kwartale Mariacka-Zjednoczenia-Moniuszki-Prudnicka,
  odpowiedź - magistrat i RM znają problem, ale brak funduszy na całościowe rozwiązanie problemu (7 mln zł). Będą czynione próby rozwiązania problemu etapami.

kol. Danuta Bargieła

 • postulowała o utworzenie większego parkingu przy Cmentarzu Złotogłowickim oraz przedłużenie drogi wiodącej do bram bocznych,
  odpowiedź - odnotowano problem.

Po tej części sesji burmistrz i przewodniczący RM opuścili zgromadzonych.

Informacja z wizyty delegacji Rady Seniorów w Wieluniu

Następnie wiceprzewodniczący Rady Seniorów Tadeusz Zdanowicz, zdał relację z wizyty delegacji Rady Seniorów w Wieluniu, gdzie wzięli udział w obchodach 79. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

Relacja z tej wizyty >>

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznegoprogramu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymipodmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2019"

Wiceprzewodniczący RS T. Zdanowicz przedstawił radnym krótką informację o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innym i podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2019".

Rada Seniorów pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.

Sprawy różne, wolne wnioski

Ostatnim punktem programu były sprawy różne i wolne wnioski zgłoszone przez radnych.

 • Jerzy Robiński – konieczność ponownego uruchomienia oddziału nyskiej naczyniówki,
 • Danuta Bajorek – brak słupa ogłoszeniowego na osiedlu przy ul. Słowiańskiej,
 • Elżbieta Korbus – na cmentarzu Jerozolimskim gałęzie dalej spadają na groby,
 • Janina Stadnik – zły stan chodnika przy ul. Mieczysława I koło cmentarza Jerozolimskiego,
 • Elzbieta Czepil – zły stan chodnika przy ul. Zwycięstwa koło sklepu Netto,
 • Teresa Hanasz – zły stan chodnika przy ul. Kramarskiej,
 • Teresa Sajan i Danuta Bajorek – psy zanieczyszczają pl. Paderewskiego.
 
Zdjęcia: UMiG Nysa
 

Protokół z sesji Rady Seniorów

Loading...

  (obraz można powiększyć, nawet na cały ekran - prawy górny róg)


Porządek IX sesji Rady Seniorów w Nysie

w dniu 21 września 2018 roku, godz. 10:00

1. Sprawy organizacyjne:

 • a) otwarcie sesji,
 • b) stwierdzenie quorum,
 • c) przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Seniorów.

2. Mapa zagrożeń na terenie Gminy Nysa.

3. Dokonania samorządu gminnego w latach 2014 -2018 oraz plany na lata 2018-2023.

4. Informacja z wizyty delegacji Rady Seniorów w Wieluniu.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2019".

6. Sprawy różne, wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.


Zadanie dofinansowane w 2017r. ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020
stopka ASOS

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech