Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego Powered By GSpeech
.
piątek, 07 czerwiec 2019 22:06

Dni Seniora '2019 - wizyta gości z Węgier

Napisał

Z okazji Dni Seniora gościliśmy delegację seniorów węgierskich z Székesfehérvár. W tym liczącym ponad 100 tys. mieszkańców mieście prężnie działają organizacje senioralne, a miasto aktywnie wspiera ich działalność. Wymiana doświadczeń pozwoli na wzbogacenie form pracy Rady Seniorów w Nysie...

2019 06 dni seniora magyar 6

Na zdjęciu od lewej: Rudolf Fejes, Zsuzsanna Lajosne Deak, Andrása Cser-Palkovics, Tadeusz Zdanowicz, Elżbieta Czepil oraz Andrzej Straszewski.

Na zaproszenie Rady Seniorów w Nysie w dniach 3-5 czerwca br. gościliśmy w Nysie delegację seniorów węgierskich z Székesfehérvár. Na czele delegacji stała Zsuzsanna Lajosne Deak, radna miasta Szekesfehervar, doradca ds. kontaktów z krajami ościennymi. Reprezentowała ona burmistrza Andrása Cser-Palkovics, aktywnie wspierającego organizacje senioralne i ich kontakty z Polską.

 Środowiska senioralne w Szekesfehervar zrzesza Alba Regia Nyugdíjas Egyesület - Stowarzyszenie Emerytów Alba Regia. Skupia ono 19 klubów mających ponad 1200 członków, i jest jedną z największych organizacji społecznych w Székesfehérvár. Stowarzyszenie działa w Székesfehérvár od 1992 roku, przez 6 lat jako organizacja pożytku publicznego.

Do Nysy przyjechała Attila Csetényi Betty, przewodnicząca Stowarzyszenia Emerytalnego Alba Regia, oraz Rudolf Fejes - sekretarz Stowarzyszenia. W trakcie kilku spotkań przedstawili oni różne formy aktywności Stowarzyszenia.

Stowarzyszenia Emerytalnego Alba Regia prowadzi salon usługowy, w którym są prowadzone różne usługi dla seniorów (fryzjer, naprawa telewizorów, instalacji gazowej, obuwia, serwis złota rączka). Serwis, działający od 14 lat, oferuje zniżki na naprawy dla wszystkich emerytów w mieście. Stowarzyszenia inicjuje wiele działań międzypokoleniowych integrujących dziadków i wnuków - quizy, zawody sportowe, spotkania itp.

Székesfehérvár to jedno z najstarszych węgierskich miast, o 1000-letniej historii, pierwsza historyczna stolica Węgier oraz miejsce koronacyjne i nekropolia średniowiecznych królów węgierskich. Położone jest w połowie drogi między Budapesztem a jeziorem Balaton. Słoneczny Białogród (Alba Regia) - tak można przetłumaczyć dawną nazwę miasta.

Obecnie jest to silny ośrodek przemysłowy, kulturalny i sportowy. Jest miastem partnerskim miasta Opole.
Stąd też pomysł współpracy seniorów z Székesfehérvár z nyskimi seniorami.

">

Polak Węgier dwa bratanki

Węgierskiej delegacji towarzyszył Andrzej Straszewski, działacz polonijny, który w połowie lat 70. XX wieku, jak mówi, wyjechał z Poznania w ramach "emigracji sercowej" na Węgry. Ponad 30 lat temu założył pierwszy regionalny oddział najstarszej organizacji polonijnej na Węgrzech, Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa Bema. Jest przewodniczącym Samorządu Narodowości Polskiej i Klubu Polonia w Székesfehérvár.
Pan Andrzej jako działacz samorządu narodowości polskiej przyczynił się do rozwinięcia kontaktów Szekesfehervaru i Opola jako miast partnerskich.
W czasie wizyty w Nysie pełnił rolę tłumacza i aktywnego łącznika obu środowisk senioralnych. Przedstawił też zasady działalności organizacji polonijnych na Węgrzech.

Wieczorem 4 czerwca odbyło się oficjalne spotkanie delegacji węgierskiej z władzami Nysy reprezentowanymi przez Kordiana Kolbiarza, burmistrza Nysy, Elwirę Ślimak, zastępcę burmistrza, Pawła Nakoniecznego, przewodniczącego Rady Miasta i radnego Edward Halajko (dyrektora muzeum). Z ramienia Rady Seniorów w Nysie w spotkaniu uczestniczyli przewodniczący Ryszard Rogowski i Tadeusz Zdanowicz, wiceprzewodniczący RS.

Rozmowy pokazały, że władze obydwu miast widzą potrzebę aktywnego wspierania działań organizacji senioralnych. Obie strony wyraziły zamiar umocnienia ustanowionych relacji i rozszerzenia współpracy obydwu miast.

Podczas dwudniowej wizyty w Nysie goście z Székesfehérvár mieli okazję obejrzeć miasto, a także uczestniczyli w obchodach Dnia Seniora w Nysie. Węgierscy goście uczestniczyli w uroczystej sesji Rady Seniorów w Nysie, a później w pikniku w ogrodzie Dziennego Domu Pobytu.

 2019 06 dni seniora magyar 1

 2019 06 dni seniora magyar 2

W Dziennym Domu Pobytu odbyła się druga tura oficjalnych rozmów węgierskiej delegacji z przedstawicielami Rady Seniorów. Nyskich seniorów reprezentowali radni: Ryszard Rogowski, Tadeusz Zdanowicz, Elżbieta Czepil oraz Czesław Mikrut. Delegacje zaprezentowały problemy środowisk senioralnych oraz sposoby ich rozwiązywania w Szekesfehervar i Nysie. Rozmowy pozwoliły na szeroką wymianę doświadczeń i dobrych praktyk wypracowanych w obu środowiskach i pokazały, że oba środowiska są otwarte na dalszą współpracę .

Obie strony podkreślały duże znaczenie organizacji senioralnych wspomagających seniorów w różnych sytuacjach i organizujących różne formy aktywności seniorów. Nie do przecenienia jest pomoc władz miejskich w tych działaniach. 

  Mamy nadzieję, że nawiązane kontakty zaowocują utrzymaniem bliższych relacji między seniorami z Węgier i Polski. Partnerstwo obu środowisk senioralnych pozwoli na dalszą wymianę doświadczeń, wprowadzanie nowych rozwiązań i realizowanie wspólnych przedsięwzięć. Delegacja z Szekesfehervar zaprosiła nyskich seniorów do ich grodu w celu bliższego zapoznania się z różnymi formami działalności Alba Regia Nyugdíjas Egyesület.

 

 

 

 

Zadanie dofinansowane w 2017r. ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020
stopka ASOS

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech