Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego Powered By GSpeech
.
wtorek, 02 wrzesień 2014 23:02

Nyska Rada Seniorów I kadencji (2012-2016)

Napisał

Uchwałą Rady Miejskiej w Nysie z dnia 23 sierpnia 2012 r. powołano Radę Seniorów, a wyboru radnych dokonano w dniu 18 października 2012r.

Rada Seniorów w Nysie współpracuje z Burmistrzem Nysy, Starostą Powiatu Nyskiego, Przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Posłami na Sejm RP reprezentującymi ziemię opolską oraz dyrektorami jednostek gminnych i powiatowych. 

Dyżury przewodniczącego i radnych:

Mieczysław Łużny - przewodniczacy rady
tel: 668-477-080
biuro O/R PZERiI w Nysie, ul. Moniuszki 5 
w dniach: wtorki i piątki od godz. 9,00 do 13.00

Dyżury radnych

w środy od 12.00 do 14.00 w Urzędzie Miasta ul.Kolejowa 15 pokój 236 
w czwartki od 12.00 do 14.00 w Dziennym Domu Pobytu, ul. Bohaterów Warszawy 28. 

image

Zarząd: Danuta Bajorek, Mieczysław Łużny, Krystyna Duda, Józef Paluch 

Powołania rady, która reprezentowałaby interesy seniorów, chcieli sami mieszkańcy. Głównym celem Rady Seniorów w Nysie jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz samorządowych.
Rada, jest organem o charakterze doradczym, inicjatywnym, opiniodawczym oraz składa się będzie z przedstawicieli organizacji reprezentujących środowiska seniorów, emerytów, rencistów i instytucji realizujących na ich rzecz zadania. 

Skład Rady Seniorów

Spośród członków organizacji, reprezentujących środowiska seniorów, emerytów, rencistów oraz instytucji realizujących na ich rzecz działania na kadencję 2012-2016 wybrano 23 Radnych Seniorów:

1.    Bajorek Danuta – Sekretarz Rady Seniorów
2.    Bargieła Danuta
3.    Borowa Helena
4.    Bułka Adam
5.    Ciosmak Roman
6.    Czepil Elżbieta
7.    Duda Krystyna – Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów
8.    Hanasz Teresa
9.    Jedynak Antoni
10.  Klockowska Maria
11.  Knopiński Kazimierz
12.  Łużny Mieczysław - Przewodniczący Rady Seniorów
13.  Maćków Stanisław
14.  Marszałkowski Jerzy
15.  Mikrut Czesław
16.  Paluch Józef – Wiceprzewodniczący Rady Seniorów
17.  Robiński Jerzy
18.  Sajan Teresa
19.  Tchorowska Janina
20.  Wróbel Jadwiga
21.  Zacharski Tadeusz
22.  Zaręba Anna
23.  Zawór Jerzy 

Rada Seniorów działa w następujących obszarach:

 • integracja i wspieranie środowiska osób starszych oraz reprezentowanie zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz,
 • wspieranie aktywności ludzi starszych,
 • profilaktyka i promocja zdrowia seniorów,
 • przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu,
 • zapewnienie seniorom dostępu do edukacji i kultury
 • zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych. 

Najważniejsze osiągnięcia Rady Seniorów

Rada Seniorów podejmuje liczne działania mające na celu poprawę życia Seniorów jak również mieszkańców gminy Nysa:

 • powołanie Pełnomocnika Burmistrza ds. Seniorów,
 • zapobieżenie likwidacji punktu NFZ w Nysie,
 • prowadzenie debaty w sprawie zmiany oznakowania linii autobusowych MZK,
 • udział w konkursie „ZOOM na Rady Seniorów” – nyska Rada znalazła się w pierwszej piątce najlepszych w kraju,
 • wpływ na realizację wniosków i uchwał podejmowanych przez Radę Miejską w Nysie,
 • udział w I Targach Senioralnych w Opolu,
 • udział przewodniczącego Rady Seniorów w Obywatelskim Parlamencie Seniorów w dniu 1 października 2015,
 • współorganizacja DNI SENIORA w latach 2014 i 2015 – imprezy dla seniorów z Gminy Nysa. 

Przewodniczący Rady Seniorów z racji posiadanego doświadczenia udziela wskazówek dotyczących tworzenia Rad Seniorów w gminach rozsianych niemal po całej Polsce. 

Siedzibą Rady Seniorów jest Dzienny Dom Pobytu w Nysie. 

Posiedzenia Rady odbywają się co kwartał w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nysie.  

Kadencja Rady Seniorów trwa 4 lata.  

Joanna Wiech
kierownik DDP

Zadanie dofinansowane w 2017r. ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020
stopka ASOS

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech