Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego Powered By GSpeech
.
środa, 03 wrzesień 2014 13:13

III sesja Rady Seniorów 22.03.2013

Napisał

Rady Seniorów w Nysie obradowała 22 marca 2013r. o godz. 10.00. W sesji brało udział 19 radnych i zaproszeni goście. Na wniosek seniorów powołano Joannę Wiech na funkcję Pełnomocnika Burmistrz Nysy ds. Seniorów. Protokół z sesji poniżej...

Porządek III Sesji 

1. Sprawy organizacyjne:

a)  otwarcie i stwierdzenie quorum
b)  przyjęcie protokołu z II sesji Rady Seniorów

2.  Omówienie tematów

a) zniesienie zakazu zatrzymywania się i postoju przy ul Moniuszki 5 
b) sprawa rozkładu jazdy i numeracja  autobusów 
c) lokalizacja wiat przystankowych 
d) sprawa ulic i chodników które są zalewane wodą deszczową
e) Rewitalizacja ul. Celnej (podjazdy) 
f) Sprawa drogi  dojazdowej do Centrum Gospodarki Odpadami Niwnica 
g) Sprawa wyprowadzki psów i czystości skwerów 
h) Problemy z funkcjonowaniem Służby Zdrowia 

3. Sprawy różne, wolne wnioski  
4. Zakończenie obrad

"> 

Na wniosek seniorów powołano Pełnomocnika Burmistrz Nysy ds. Seniorów. Rada Seniorów w dniu 20 marca 2014r. zatwierdziła na to stanowisko kierownika Dziennego Domu Pobytu w Nysie, Joannę Wiech, dobrze znaną w środowisku osób starszych. Przypomnijmy, że Nysa wprowadziła, jako pierwsza w regionie Program na Rzecz Seniorów. Ponad 6,5 tys. mieszkańców naszej gminy, to osoby powyżej 65 roku życia.

Nyscy seniorzy są bardzo aktywni. Zrzeszeni są w 15 organizacjach i stowarzyszeniach. Program na Rzecz Seniorów został opracowany wspólnie z przedstawicielami organizacji seniorów, to działania na rzecz seniorów mających na celu aktywizację nyskich seniorów poprzez organizację zajęć kulturalno, rekreacyjno, sportowych, zagospodarowywanie przestrzeni publicznej przyjaznej dla seniorów oraz opiekę nad osobami starszymi znajdującymi się w niedostatku. 

- Aktywizowanie osób starszych to także szansa na tworzenie miejsc pracy dla młodych ludzi i rozwój działalności gospodarczej, to szansa na angażowanie absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej – podkreśla burmistrz Jolanta Barska. Podczas sesji radni ustalili, że wprowadzone zostaną dyżury Przewodniczącego Rady Seniorów dwa razy w tygodniu, we wtorek w Dziennym Domu Pobytu oraz w piątek w Urzędzie Miejskim w Nysie. Dokładne godziny przyjmowania mieszkańców zostaną wkrótce określone.

W porządku III sesji nyskiej Rady Seniorów znalazły się między innymi punkty dotyczące zniesienie zakazu zatrzymywania się i postoju przy ul. Moniuszki oraz brak ujęcia w planach rewitalizacji ulicy Celnej podjazdów dla niepełnosprawnych. Powróciła też kwestia rozkładu jazdy i oznakowania autobusów MZK w Nysie. Jednak najpilniejszym okazał się problem, zdaniem radnych, wadliwego funkcjonowania służby zdrowia.


  Po prawej z przodu: Kierownik Dziennego Domu Pobytu w Nysie, zarazem Pełnomocnik Burmistrz Nysy ds. Seniorów, Joanna Wiech

Jednym z punktów obrad Rady Seniorów była także informacja na temat zarządzania kryzysowego w gminie, a konkretnie, czy gmina posiada zasoby mieszkaniowe na wypadek nieszczęść, kataklizmów, czy przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Burmistrz Nysy Jolanta Barska zapewniła, że gmina ma opracowany i sprawdzony system zarządzania kryzysowego, ponieważ podtopienia oraz pożary zdarzają się corocznie. W przypadku dużej liczby poszkodowanych w sytuacjach kryzysowych, czy uchodźców przygotowanych jest kilka świetlic wiejskich, wyremontowanych, wyposażonych w kuchnie i toalety. Danuta Naciasta odpowiedzialna za zarządzanie kryzysowe i Ochotnicze Straże Pożarne podkreśliła także, że Gmina Nysa posiada plan zarządzania kryzysowego, opracowane tereny do ewakuacji, są zawarte świadczenia na autobusy i ciężki transport.

 

Litery czy powrót do cyfr w autobusach? – zastanawiają się seniorzy

Duża cześć obrad została poświęcona na dyskusję w sprawie oznakowania i rozkładów jazdy autobusów MZK w Nysie. Wielu seniorów prosiło, aby wrócić do starego oznaczenia autobusów, podkreślano, że rozkłady są nieczytelne. Prezes MZK, Anna Pyka wyjaśniała, jak doszło do powstania nowego rozkładu. Przez 30 lat nie był on zmieniany, powstało wiele nowych osiedli, była też potrzeba efektywniejszego wykorzystania komunikacji. Po niemal 2 letniej pracy, analizach i konsultacjach z mieszkańcami został wprowadzony nowy rozkład jazdy autobusów MZK, oznakowanie cyfrowe zmieniono na litery. Prezes podkreślała, że nowy rozkład jest ciągle dostosowywany w zależności od zgłaszanych potrzeb i problemów. Opracowano m.in. większe tabliczki informacyjne ze szczegółowym oznaczeniem linii. Kierownik działu przewozów MZK, Radosław Tyczyński przekonywał, że nowe tabliczki informacyjne z opisem godzin kursowania autobusów, są bardziej czytelne. Znajdują się tam wszystkie informacje, zarówno końcowe przystanki jak i startowe. Oznaczenie literowo-cyfrowe wprowadzono dlatego, aby jak najbardziej przybliżały, jaką trasą pojedzie autobus. Przedstawiciele MZK poinformowali, że mogą zorganizować spotkania dla seniorów na temat rozkładów jazdy autobusów. Pod koniec dyskusji pojawiły się głosy, że powrót do starego oznaczenia wywołałby utrudnienia. Burmistrz Nysy zapowiedziała, że powoła zespół z udziałem członków Rady Seniorów, który będzie pracował nad wypracowaniem rozwiązania dotyczącego oznakowania i rozkładów jazdy MZK w Nysie.  Cmentarz to nie autostrada

Seniorzy apelują o porządek na cmentarzach. Podczas obrad Rady Seniorów w dniu 20 marca dyskutowano na temat porządku na nyskich cmentarzach. Obradom przysłuchiwał się pracownik gminnej spółki EKOM, który odpowiadał na pytania seniorów. Zgłoszone problemy to m.in. wjazdy samochodami na cmentarz przy ul. Złotogłowickiej. Tu seniorzy otrzymali obietnicę, że na teren cmentarza będą wjeżdżać wyłącznie kamieniarze oraz kilka osób niepełnosprawnych, które otrzymały pozwolenie na wjazd. Zgłoszono także problemy związane z utrzymaniem porządku, wycinką krzewów i drzew, potrzebie zamontowania kranu z wodą. - Zadrzewienia na starym cmentarzu, które usychają na bieżąco obcinamy. Dokonaliśmy cięcia pielęgnacyjne na 30 drzewach, teraz specjalistyczna firma będzie wycinać 10 starych drzew – tłumaczył Jerzy Herman z spółki EKOM. 
Rada Seniorów w Nysie złożyła wniosek o szczepienia przeciw grypie dla osób 65+, ponieważ starsze osoby są narażone na powikłania pogrypowe. Burmistrz Nysy wyjaśniła radnym, że pomysł ten był realizowany m.in. w Warszawie i Radomiu. - Koszt jednej szczepionki wynosi ok. 35 zł, przekażemy wniosek radnym Rady Miejskiej w Nysie. Należałoby dokonać zmian w budżecie, jeśli radni pozytywnie zaopiniują państwa wniosek – mówiła burmistrz Jolanta Barska. Były też podziękowania mieszkańców dla władz gminy za szybką reakcję na wnioski radnych Rady Seniorów, np. naprawę zapadliny na skwerze przy ul. Kramarskiej oraz zapowiedź budowy wiaty przystankowej przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie.

 


Artur Pieczarka
rzecznik prasowy

 

Protokół z sesji Rady Seniorów

Loading...

 

Zadanie dofinansowane w 2017r. ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020
stopka ASOS

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech