Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Portal seniorów powiatu nyskiego Powered By GSpeech
.
środa, 10 wrzesień 2014 00:00

X sesja Rady Seniorów 4.09.2014

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Na temat działalności służby zdrowia w powiecie nyskim, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rynku oraz planu remontów chodników i dróg gminnych, dyskutowano podczas 4-godzinnych obrad X sesji Rady Seniorów w Nysie w dniu 4 września 2014r....

W sesji uczestniczyli m.in. poseł Rajmund Miller, posłanka Janina Okrągły, dyr. PCPR Irena Kłakowicz, dyr. Szpitala w Nysie Norbert Krajczy oraz część radnych Rady Miejskiej w Nysie. 

">

image 

Sytuacja służby zdrowia w powiecie nyskim

Na wstępie zagadnienia poruszane w dyskusji dotyczyły działalności służby zdrowia w powiecie nyskim i sytuacji w szpitalu w Nysie. Głos zabrał dyrektor Norbert Krajczy, przedstawił problemy i sposób funkcjonowania szpitala w Nysie. W przyszłości chce otworzyć odział dzienny geriatryczny, gdzie znajdować się będzie sprzęt pomagający leczyć wszelkie dolegliwości osób starszych. Do realizacji tego zadania konieczne są środki unijne. Dyrektor scharakteryzował, jakie są możliwości i osiągnięcia oraz czym szpital w Nysie dysponuje. Władze placówki znalazły sposób, aby w trudnym finansowo czasie nadal się rozwijać, powstały nowoczesne placówki pozwalające pozyskiwać partnerów do współpracy medycznej. Następnie głos zabrali radni Rady Seniorów skarżąc się, że są źle traktowani przez personel szpitala. Dyrektor przeprosił i zapewnił, że takie sytuacje są nie do przyjęcia. Wskazał seniorom osobę, do której można się zwrócić o pomoc w razie takiej sytuacji. 

image image

Zabudowa rynku i sprawa galerii Dekada

W kolejnej części sesji został przedstawiony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rynku w Nysie, gdyż nie wiedza często prowadzi do mylnych wniosków. Wiceburmistrz Piotr Walach i burmistrz Jolanta Barska wyjaśnili radnym, na czym będzie polegać i jak będzie wyglądać zabudowa części rynku. W 2009 roku Rada Miejska podjęła uchwałę o przeznaczeniu do sprzedaży prawa własności trzech działek. W 2012 roku zmieniono tę uchwałę na oddanie w wieczyste użytkowanie na 99 lat tych działek. Nie chciano dopuścić do sytuacji sprzed lat, kiedy sprzedaż terenu inwestorowi w centrum Nysy nie zawsze prowadziła do zagospodarowania. Jeśli chodzi o zabudowę plantów na Rynku inwestor w ciągu 3 lat od podpisania aktu notarialnego powinien rozpocząć inwestycję, a zakończyć w ciągu 8 lat. W przypadku nie dotrzymania terminów gmina Nysa może odebrać prawo wieczystego użytkowania inwestorowi. Nieprawdziwe są pojawiające się informację, które mówią o sprzedaży tych działek za 400 tyś. zł – wyjaśniał seniorom wiceburmistrz Piotr Walach. Cena wywoławcza użytkowania wieczystego na 99 lat trzech działek w Rynku wynosi 1 654 000 zł. Pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wynosi 25%. Opłata roczna przez 99 lat, jaką ponosi inwestor wynosi 4,5 % ceny osiągniętej w przetargu (ok. 75 tys. zł rocznie) plus podatek od nieruchomości. Co do kolejnej nieprawdziwej informacji tzn. oferty opiewającej na sumę 3 mln zł. Wpłynęło pismo do Urzędu Miejskiego, od osoby zainteresowanej przetargiem, lecz wpłynęło po terminie zgłaszania ofert. Tylko jeden oferent wpłacił wadium i przygotował wymaganą koncepcję zabudowy trzech działek w Rynku w wymaganym terminie.

-Odtworzenie układu urbanistycznego pozwoli w przyszłości na przebudowę dróg, chodników oraz wyznaczenie terenów rekreacyjnych na całym nyskim rynku – zapowiedziała radnym burmistrz Jolanta Barska. Obiekt w Rynku ma nawiązywać do historycznie ukształtowanej linii zabudowy sprzed 1945 r. i będzie musiał uzyskać m.in. pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. - Będzie możliwość postawienia znacznie większej ilości ławek, powstanie fontanna i treny zielone. Jest to szansa żeby doprowadzić do ładu architektonicznego na Rynku tak, aby ten teren był przyjazny dla mieszkańców i turystów – mówiła burmistrz Jolanta Barska. Seniorzy po uzyskaniu informacji od władz gminy byli bardzo przychylnie nastawieni do projektu odbudowy Rynku. Wiele rzeczy i obaw w tej kwestii zostało wyjaśnionych. 

image image 

W czasie obrad po raz kolejny został poruszony temat zagospodarowania pod obiekt wielkopowierzchniowy terenu po byłej zajezdnia MZK. Radni Rady Seniorów nie byli entuzjastycznie nastawieni do pomysłu budowy galerii. Po raz kolejny burmistrz wyjaśniła, że Dekada wywiera naciski i wymusza możliwość budowy obiektu wielkopowierzchniowego, chociaż ten teren ma zupełnie inne przeznaczenie.

Plany remontu dróg i chodników gminnych

Radni rozmawiali także o planach remontów dróg i chodników gminnych, zgłaszali propozycję prac i remontów różnych odcinków dróg i chodników koniecznych ich zdaniem do wykonania w mieście. 

Jednogłośnie zostało zmienione miejsce dyżurów Rady Seniorów. Dyżury nie będą pełnione w Urzędzie Miejskim, a zostaną przeniesione na ul. Moniuszki 5, gdzie swoje biura mają organizację seniorów. Zwiększona będzie także ilość dyżurów, w każdy dzień, oprócz poniedziałku i czwartku, bo w te dni dyżur jest pełniony w Dziennym Domu Pobytu. 

image image image  


Protokół z sesji Rady Seniorów

Loading...

  (obraz można powiększyć, nawet na cały ekran - prawy górny róg)


Porządek X sesji Rady Seniorów

w dniu 04 września 2014r. godz. 1000.

1. Sprawy organizacyjne:

a)  otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)  przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Seniorów.

2. Omówienie tematów:

a)  działalność służby zdrowia w powiecie nyskim,

b)  przedstawienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku,

c)  przedstawienie planu remontów chodników i dróg gminnych.

3. Sprawy różne, wolne wnioski:

- zmiana ustalonego miejsca dyżurów Rady Seniorów.

4. Zakończenie obrad.

 

Justyna Hamulecka, Urząd Miejski w Nysie

Zadanie dofinansowane w 2017r. ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020
stopka ASOS

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech