Poradnik 'ABC Samorządu Terytorialnego'

Uzyskanie społecznego zaufania, potwierdzonego mandatem radnego, związane jest z wielką odpowiedzialnością. Wyborcy powierzają lokalnym politykom odpowiedzialność za jakość życia w gminie; za poziom świadczonych usług, rozwój wspólnoty lokalnej i regionalnej...

Przy przygotowaniu się do wyborów, a potem przy wykonywaniu obowiązków, przydatna będzie różnorodna wiedza zawarta w Poradniku. Zarówno ta o miejscu samorządu terytorialnego w polskim systemie władz publicznych, jak i ta o prawach i obowiązkach radnego, a także ograniczeniach wynikających z pełnienia mandatu. Również wiedza o systemie nadzoru i kontroli czy procedurach pracy radnego pomoże lepiej wykonywać codzienne obowiązki.
Społeczne zaufanie jest fundamentem władzy publicznej. Bez niego każda władza, pozbawiona moralnych podstaw działania, staje się karykaturą. Dlatego też podstawową troską - podstawowym zadaniem lokalnych polityków - staje się zachowanie uzyskanego w wyborach zaufania, a nawet jego poszerzenie w trakcie sprawowania mandatu. Dla ugruntowania i poszerzenia zaufania istotny jest sposób sprawowania mandatu. Nie chodzi tylko o działanie zgodne z prawem, ale również z zasadami etycznymi. O tym traktuje jeden z rozdziałów.
Zaufanie buduje się w stałym kontakcie i we współpracy ze środowiskiem lokalnym. Nie sposób przecenić roli, jaką aktywny i otwarty na współpracę z mieszkańcami radny może spełnić w swojej społeczności. Otwartość, aktywność, dialog, partnerstwo, współpraca, to postawy i wartości wzmacniające demokrację lokalną i czyniące ją prawdziwie obywatelską. Takiemu otwartemu na współpracę sprawowaniu mandatu poświęcony jest jeden z rozdziałów Poradnika.
Mamy nadzieję, że informacje w nim zawarte pomogą przygotować się do wyborów samorządowych oraz zachęcą do poszerzania i pogłębiania wiedzy o samorządzie. Nasz Poradnik to tylko ABC samorządu terytorialnego.

ABC SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(
PORADNIK NIE TYLKO DLA RADNYCH)

Loading...

 (obraz można powiększyć, nawet na cały ekran - prawy górny róg)

© 2005-2023 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper