Informator seniora aktywnego

W naszym informatorze przedstawiamy szeroką ofertę (edukacyjną, kulturalną itp.) dla nyskich seniorów chcących wyjść z domu i prowadzić życie z wigorem. Prezentujemy aktywnie działające w naszym środowisku instytucje i stowarzyszenia (np. UTW, DDP, kluby). Jest to praktyczny informator na jaki seniorzy czekali od lat...

logoObecnie osoby w wieku poprodukcyjnym sta­nowią 23,7% ogółu mieszkańców gminy Nysa. W gminie liczącej 55.660 osób, mamy 12.820 seniorów w wieku poprodukcyjnym, z czego 2.950 na wsi. Wzrost populacji seniorów stawia przed nami nowe wyzwania, takie jak konieczność aktywizowania seniorów czy działania na rzecz profilaktyki zdrowia. Należy poprawiać jakość życia seniorów.

 

 ..

Ta broszura jest próbą wskazania seniorom różnych form aktywności, które wpłyną na poprawę jakości życia seniorów.

Informator seniora aktywnego '2017

{aridoc engine="google" width="100%" height="800"}images/doc/2017-informator-seniora-aktywnego.pdf{/aridoc}

 (jeżeli dokument się nie pojawia naciśnij klawisz [F5] - obraz można powiększyć, nawet na cały ekran - prawy górny róg)


Fundacja Nasza Nysa wydała tę broszutę jako podsumowanie zadania publicznego „Mocny głos Gminnej Rady Seniorów w Nysie” w ramach Rządowego Programu na rzecz  Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 Edycja 2017.

loga ASOS stopka m

 

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper