Odbierz „Pudełko na jesień życia”

Wiosną 2014r. wdrożono akcję społeczną „Pudełko na jesień życia”. Akcja organizowana przez Urząd Miejski w Nysie, we współpracy z podległą jednostką Dziennym Domem Pobytu z inicjatywy Uniwersytetu III Wieku.  Pudełka dalej są do odebrania...

Pomysł akcji „Pudełko na jesień życia” polega na umieszczeniu w specjalnie oznakowanym pudełku, najistotniejszych informacji o stanie zdrowia osoby starszej, jej chorobach, przyjmowanych lekach, uczuleniach, czy też danych kontaktowych do osób, które należy powiadomić w przypadku konieczności zabrania jej do szpitala.
Pudełko zostaje umieszczone w lodówce, sprzęcie który znajduje się zwykle na wyposażeniu większości gospodarstw domowych, zaś na jej drzwiach jest naklejany znaczek informacyjny.

  W ramach akcji, osoby zainteresowane mogą otrzymać pudełka wraz z naklejkami i kartą informacyjną w:

1. Dziennym Domu Pobytu w Nysie

    ul. Boh.Warszawy 28

    godz.7.00 – 15.00

2. Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie

    ul. KEN 1a

    godz.7.00 – 15.00

3. siedzibie Uniwersytetu III Wieku

    ul. Armii Krajowej 21, sala nr 2

    godz. 8.00 – 16.00

Dzięki takiemu oznaczeniu, służby medyczne udzielające pomocy osobom starszym, mają ułatwiony dostęp do zawartych w pudełku informacji. Takie rozwiązanie może przełożyć się na szybsze i trafniejsze udzielenie koniecznej pomocy. 

„Pudełko na jesień życia”

Akcja skierowana jest do osób starszych, chorych i samotnych z terenu Gminy Nysa. 

 Akcja „ Pudełko na jesień życia” nadal trwa. Działanie jest skierowane szczególnie do osób starszych mieszkających w Gminie Nysa.

Projekt zakłada umieszczenie ważnych informacji o seniorze w specjalnie oznakowanym pojemniku (pudełku lub słoiku) umieszczonym w jednym miejscu tj. lodówce, opatrzonej także w naklejkę.

Osoby uczestniczące w programie umieszczają w pojemniku wypełnioną kartę informacyjną o swoim stanie zdrowia i kontakty do bliskich.

Kampania ta ma na celu ułatwienie pracy służbom medycznym.

Celem akcji jest bezpieczeństwo i zdrowie osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych.

Akcja konsultowana była z nyskim ZOZ, który potwierdził, iż informacje zawarte w Karcie są zgodne z zasadami i potrzebami zespołów ratownictwa medycznego. Znak graficzny akcji został opracowany przez pracownika OPS w Wejherowie, które jako pierwsze miasto w Polsce przeprowadziło akcję i udostępnia logo kampanii samorządom przystępującym do akcji. We współpracy ze środowiskiem medycznym i seniorami ustalono zakres danych umieszczanych na formularzu informacyjnym, a od sponsora pozyskano plastykowe pudełka. Natomiast w ramach środków Dziennego Domu Pobytu zostały wydrukowane naklejki na pudełka i lodówki.      

 Znalezione obrazy dla zapytania nysa Pudełko na jesień życia

Instrukcja 

Osoby chcące przystąpić do akcji powinny postąpić według następujących wskazówek:

  1. Odebrać pudełko wraz z kompletem naklejek i Kartą Informacyjną w Dziennym Domu Pobytu w Nysie, Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie lub w siedzibie Uniwersytetu III Wieku;
  2. Okleić pudełko (lub inne własne opakowanie np. słoik) naklejkami z logo akcji;
  3. Wypełnić Kartę Informacyjną;
  4. Wypełnioną Kartę Informacyjną umieścić w pudełku (lub innym opakowaniu) oznakowanym logo akcji;
  5. Pudełko (lub inne opakowanie) oznakowane logo akcji umieścić w widocznym miejscu w lodówce np. na półce wewnętrznej na drzwiach lodówki;
  6. Oznakować drzwi lodówki naklejką z logo akcji.

„Pudełko na jesień życia”, to pomysł poznany podczas wizyty studyjnej w Wielkiej Brytanii, przez pracowników socjalnych z wejherowskiego OPS. Akcja polega na umieszczeniu w specjalnie oznakowanym pudełku Karty Informacyjnej, która zawiera najistotniejsze dane o stanie zdrowia osoby starszej, jej chorobach, przebytych schorzeniach, przyjmowanych lekach, uczuleniach, czy też danych kontaktowych do osób, które należy powiadomić w przypadku zabrania jej do szpitala. Pudełko umieszcza się w lodówce, sprzęcie, który znajduje się zwykle na wyposażeniu większości gospodarstw domowych, zaś na drzwiach należy nakleić znaczek informacyjny. Dzięki temu oznaczeniu, w razie potrzeby służby medyczne udzielające pomocy osobom starszym, mają ułatwiony dostęp do zawartych w pudełku informacji. Takie rozwiązanie przekłada się na szybsze i trafniejsze udzielenie koniecznej pomocy. Akcja skierowana jest do osób starszych, chorych i samotnych z terenu gminy Nysa.

Info. Biuro Polityki Społecznej
Zdjecia: A. Pieczarka, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Nysie

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper