Świadczenia rzeczowe dla osób starszych lub niepełnosprawnych

Seniorzy często z trudem wiążą koniec z końcem, wielu ma niskie renty i emerytury. A jeśli muszą też zmagać się z długotrwałą chorobą czy niepełnosprawnością, to nie poradzą sobie bez wsparcia innych. Dlatego przedstawiamy cykl artykułów prezentujących różne formy wsparcia...

Świadczenia rzeczowe dla osób starszych lub niepełnosprawnych 

Akcesoria ortopedyczne, okulistyczne, laryngologiczne (NFZ) itp.

NFZ refunduje zakupy m.in.: aparatów słuchowych, kul, balkoników, lup, pieluch. Niektóre refunduje co miesiąc, inne raz w roku albo co kilka lat. Czasami chorzy muszą z własnej kieszeni pokryć część kosztów np. 30% podczas zakupu niektórych protez lub gorsetów. 

Pomoc niepełnosprawnym seniorom.

Zwykle NFZ finansuje sprzęty o określonym standardzie, a jeśli ktoś chce mieć rzecz wyższej jakości sam musi pokryć nadwyżkę ceny ponad wyznaczony limit. Żeby starać się o refundację niezbędne jest skierowanie od lekarza specjalisty (np. od reumatologa na niektóre kołnierze stabilizujące szyję). 

UWAGA ! Należy zwracać uwagę na czas ważności skierowania. Zawsze należy zapytać o to lekarza wystawiającego skierowanie. Skierowanie trzeba następnie potwierdzić we właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale NFZ. Następnie udać się do odpowiedniego sklepu (adresy w oddziale NFZ). 

Pieluchy i pieluchomajtki (NFZ)

chorzy mogą dostać 60 sztuk pieluch albo pieluchomajtek każdego miesiąca. Zależnie od ich rodzaju otrzymuje je się za darmo albo trzeba zapłacić 30% ceny (70% ceny zapłaci NFZ). Limit ceny wynosi 77,00 zł lub 90,00 zł za 60 sztuk. Można też wybrać droższy rodzaj ale wówczas nadwyżkę ceny należy dopłacić samemu.

Należy uzyskać zlecenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza-specjalisty (urologa, onkologa, neurologa, chirurga, hematologa). Niezbędne jest też opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

UWAGA ! Zlecenie od lekarza jest ważne przez 30 dni. Zlecenie lekarskie trzeba potwierdzić w swoim oddziale NFZ (może to zrobić dowolna osoba, którą chory o to poprosi; można też wysłać druk pocztą). Z potwierdzonym przez NFZ zleceniem i otrzymaną w NFZ tzw. comiesięczną kartą zaopatrzenia (tj. formularz na którym apteka lub sklep podczas zakupów zaznaczają, że przysługująca liczba pieluch została odebrana), należy udać się do apteki lub do sklepu, który ma umowę z NFZ (adresy w oddziale NFZ). 

Dofinansowanie (gmina)

może się zdarzyć, że cena potrzebnej rzeczy jest wyższa niż refundacja NFZ. Wtedy chory może starać się o dofinansowanie w swojej gminie (wydział zajmujący się sprawami społecznymi i zdrowiem) albo powiatowym centrum pomocy rodzinie (PCPR). Wysokość dofinansowania sięga niekiedy nawet 150% tego co refunduje NFZ. 

Należy złożyć następujące dokumenty (w gminie lub PCPR):

 • wniosek,
 • fakturę za zakupiony sprzęt,
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 • kopię zlecenia lekarskiego na ten sprzęt,
 • oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach (powinien je wydać ZUS),
 • NIP niepełnosprawnego. 

Rehabilitacja (gmina)

NFZ nie refunduje zakupów części urządzeń wykorzystywanych do rehabilitacji np. sprzętów do hydromasażu i różnych ćwiczeń, dlatego można poprosić o dofinansowanie gminę lub powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR). Mogą one zwrócić 60% kosztów zakupów. 

Niezbędne jest przedłożenie następujących dokumentów:

 • wniosek,
 • zaświadczenie od lekarza specjalisty potwierdzające, że takie urządzenie jest konieczne do rehabilitacji,
 • oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach,
 • faktura za zakup. 

Jeżeli dofinansowanie załatwia opiekun, należy dowiedzieć się w gminie lub PCPR jak ma wyglądać pełnomocnictwo. 

Bezpłatne leki (NFZ)

Bezpłatne leki przysługują m.in.:

 • inwalidom wojennym,
 • osobom represjonowanym wraz z pozostającymi na ich utrzymaniu małżonkami,
 • wdowom/wdowcom po poległych żołnierzach, inwalidach wojennych i osobach represjonowanych. 

Leki bezpłatne, z opłatą ryczałtową lub płatne w części (NFZ)

Leki bezpłatne, z opłatą ryczałtową lub płatne w części przysługują m.in.:

 • honorowym dawcą krwi,
 • osobom z niektórymi schorzeniami (określa to rozporządzenie ministra zdrowia z 17 grudnia 2004 roku w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością - Dz. U. 275 poz. 2730, z późn.zm.). Powyższe wykazy są aktualizowane co 6 miesięcy. 

Opracowała Joanna Wiech

(na podstawie www.agraseniorzy.pl)

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper