Dzienny Oddział Geriatryczny szansą dla schorowanych seniorów

W czwartek 4 września br. obradowała Rady Seniorów – to już X sesja Rady. W sesji uczestniczyli też posłowie PO Janina Okrągły (z Prudnika) i Rajmund Miller z Nysy. Obrady zdominowała, na niemal dwie godziny, działalność służby zdrowia w powiecie nyskim.

image

Dyrektor nyskiego ZOZ dr Norbert Krajczy zrelacjonował sytuację służby zdrowia w naszym powiecie. Poinformował seniorów o licznych sukcesach nyskiej służby zdrowia, ale też i o problemach na jakie napotyka dyrektor przy rozszerzania oferty nyskiego szpitala. W swoich działaniach może dyrektor liczyć na wsparcie posłów.

Obecnie osoby powyżej 60 roku życia stanowią 23,27 % ogółu mieszkańców Gminy Nysa, podczas gdy w kraju – 17,8% (dane z 2012r.). Związane jest to z tym, że w Nysie upadło wiele dużych zakładów przemysłowych, więc młodzi ludzie szukają pracy albo za granicą (Niemcy, Anglia i in.), albo w dużych miastach (Opole, Wrocław). Uwzględniając jeszcze wydłużanie się średniej długość życia Polaków nyskie społeczeństwo szybko się starzeje.
Sytuacja dotycząca opieki geriatrycznej w województwie opolskim nie wygląda najlepiej - w województwie pracuje zaledwie kilku specjalistów – geriatrów i tylko dwa oddziały geriatryczne - w Kędzierzynie-Koźlu i w Kup - dysponujące łącznie 76 łóżkami.
Brakuje lekarzy geriatrów, a zasady zdobycia specjalizacji zniechęcają część kandydatów. Lekarz chcąc zrobić specjalizację z geriatrii musiałby de facto na trzy lata porzucić pracę zawodową, ponieważ wymaga się od niego wielu godzin nauki tygodniowo.

Wychodząc naprzeciw potrzebom nyskich seniorów dr Krajczy zaprezentował nową inicjatywę utworzenia przy nyskim szpitalu oddziału geriatrycznego. Jednak ze względów finansowo-formalnych na razie możemy liczyć tylko na oddział dzienny – realizujący diagnostykę, profilaktykę i rehabilitację geriatryczną. Taki model dziennych oddziałów geriatrycznych, jako znacznie tańszy niż stacjonarny, z powodzeniem funkcjonuje w wielu krajach świata. Co prawda nie mamy jeszcze lekarza specjalisty geriatry, ale dyrektor liczy, że jeden z nyskich lekarzy skorzysta ze ścieżki szybkiego uzyskania specjalności geriatrycznej.

Szpital ma przygotowane pomieszczenia, jest przygotowany na sfinansowanie części inwestycji, niemniej stara się o unijne dofinansowanie.

Dodajmy, że dyrektor nyskiego ZOZ-u rozmawiał już o dziennym oddziale geriatrycznym z szefem opolskiego NFZ. Sprawa jest pilna, bowiem w połowie roku rozpocznie się konkurs ofert obejmujący trzy kolejne lata.

Nyski ZOZ postanowił pomóc osobom starszym i schorowanym, uruchamiając dzienny oddział geriatryczny. Jednak musi jeszcze spełnić wymagania formalne (lekarz geriatra i inwestycje), aby NFZ podpisał kontrakt na prowadzenie takiego oddziału. 

Nyska placówka na razie świadczy usługi rehabilitacyjne. Mamy nadzieję, że już wkrótce dzienny oddział geriatryczny poszerzy ofertę świadczeń dla seniorów.

 

 

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper