Seniorzy

Poradnik 'ABC Samorządu Terytorialnego'

Uzyskanie społecznego zaufania, potwierdzonego mandatem radnego, związane jest z wielką odpowiedzialnością. Wyborcy powierzają lokalnym politykom odpowiedzialność za jakość życia w gminie; za poziom świadczonych usług, rozwój wspólnoty lokalnej i regionalnej...

Konsultacje społeczne „Programu na rzecz seniorów..."

Burmistrz Nysy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przyjęcia do realizacji „Programu na rzecz seniorów w Gminie Nysa na lata 2014-2023”. Konsultacje potrwają do 1 czerwca...

Sprawozdania z realizacji w 2016r zadań w ramach „Programu na rzecz seniorów..."

Sprawozdania z realizacji działań podjętych w 2016 roku w ramach „Programu na rzecz seniorów w Gminie Nysa na lata 2014-2023”...

Sprawozdania z realizacji w 2015r zadań w ramach „Programu na rzecz seniorów..."

Sprawozdania z realizacji działań podjętych w 2015 roku w ramach „Programu na rzecz seniorów w Gminie Nysa na lata 2014-2023”...

Program na Rzecz Seniorów w Gminie Nysa na lata 2014-2023

Wspólnie z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz seniorów opracowano specjalny Program na Rzecz Seniorów w Gminie Nysa na lata 2014-2023. Dokument został przyjęty przez Radę Miejską. Adresatami programu są mieszkańcy powyżej 60 roku życia.

Długofalowa Polityka Senioralna w Polsce (2014-20) w zarysie

Prosimy zapoznać się z publikacją Długofalowa Polityka Senioralna w Polsce na lata 2014-2020 w zarysie...

Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy

Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa 2016-2020. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji opinii, propozycji i uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa...

Seniorzy w woj. opolskim – szanse i wyzwania

Przemiany demograficzne i rosnący udział osób w wieku 50 lat i więcej powoduje wzrost roli tej grupy osób w kreowaniu sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego...

Statut Rady Seniorów w Nysie

W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, w tym najstarszego pokolenia, Rada Miejska w Nysie w 2012r. powołała Radę Seniorów w Nysie, nadając jej statut...

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper