KLAWIATURA - jak ją obsługiwać

Klawiatura jest to urządzenie, dzięki któremu jesteśmy wstanie wydawać „polecenia” naszemu komputerowi. Dzięki klawiaturze możemy pisać listy, wyszukać w wyszukiwarce informacje, odnaleźć bliską osobę, sprawdzić ceny lekarstw itd. Zastosowań klawiatury jest bardzo dużo.

Najważniejsze kombinacje klawiszy programów systemu Windows

 • CTRL+C: kopiowanie
 • CTRL+X: wycinanie
 • CTRL+V: wklejanie
 • CTRL+Z: cofanie
 • CTRL+Y: ponów (odwrotność cofnij)
 • CTRL+A: zaznacz wszystko

KLAWIATURA - jak ją obsługiwać

{aridoc engine="google" width="100%" height="800"}images/doc/e-szkolenie_klawiatura.pdf{/aridoc}

 (obraz można powiększyć, nawet na cały ekran - prawy górny róg) 

Pełny opis klawiszy >>

Ogólne polecenia uruchamiane tylko za pomocą klawiatury

 • F1: uruchamianie Pomocy systemu Windows
 • F10: uaktywnianie opcji paska menu
 • SHIFT+F10: otwieranie menu skrótów dla zaznaczonego elementu (równoznaczne z kliknięciem obiektu prawym przyciskiem myszy)
 • CTRL+ESC: otwieranie menu Start (aby wybrać element, należy użyć klawiszy strzałek)
 • CTRL+ESC lub ESC: wybieranie przycisku Start (aby wybrać pasek zadań, należy nacisnąć klawisz TAB; aby wyświetlić menu kontekstowe, należy nacisnąć klawisze SHIFT+F10)
 • CTRL+SHIFT+ESC: otwieranie Menedżera zadań systemu Windows
 • ALT+STRZAŁKA W DÓŁ: otwieranie pola listy rozwijanej
 • ALT+TAB: przełączanie do innego uruchomionego programu (aby wyświetlić okno przełączania między zadaniami, należy przytrzymać wciśnięty klawisz ALT, a następnie nacisnąć klawisz TAB)
 • SHIFT: naciśnięcie i przytrzymanie klawisza SHIFT przy wkładaniu dysku CD-ROM umożliwia pominięcie funkcji automatycznego uruchamiania
 • ALT+SPACJA: wyświetlanie menu systemowego okna głównego (menu systemowe umożliwia przywracanie, przenoszenie, minimalizowanie, maksymalizowanie i zamykanie okna oraz zmienianie jego rozmiaru)
 • ALT+- (ALT+myślnik): wyświetlanie menu systemowego okna podrzędnego interfejsu dokumentu wielokrotnego (menu systemowe okna podrzędnego interfejsu dokumentu wielokrotnego umożliwia przywracanie, przenoszenie, minimalizowanie, maksymalizowanie i zamykanie okna podrzędnego oraz zmienianie jego rozmiaru)
 • CTRL+TAB: przełączanie do następnego okna podrzędnego programu interfejsu dokumentu wielokrotnego
 • ALT+podkreślona litera w menu: otwieranie menu
 • ALT+F4: zamykanie bieżącego okna
 • CTRL+F4: zamykanie bieżącego okna interfejsu dokumentu wielokrotnego
 • ALT+F6: przełączanie między oknami tego samego programu (kiedy na przykład jest wyświetlane okno dialogowe Znajdowanie Notatnika, naciśnięcie klawiszy ALT+F6 umożliwia przełączanie między oknem dialogowym Znajdowanie a oknem głównym Notatnika)

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper