Pomoc w zakresie dożywiania

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego…

Kwota ta określona jest w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

 

W Gminie Nysa osoby będące w trudnej sytuacji życiowej otrzymują gorące dwudaniowe posiłki obiadowe przez pięć dni w tygodniu, natomiast na sobotę i niedzielę otrzymują posiłek w postaci suchego prowiantu.

 

 

W 2015 roku zadania te realizują:

Dzienny Dom Pobytu

48-300 Nysa
ul. Boh. Warszawy 5
tel. 77-433-49-77

Kuchnie Caritas

48-303 Nysa,
ul. Głuchołaska 8
Tel. 77-435-52-29

 

Uwaga !!!!

Posiłki wydawane są tylko osobom kierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy w zakresie dożywiania mogą składać wnioski do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, ul. KEN 1A

 

Dożywianie dzieci i młodzieży

  Dzieci i młodzież realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, którym przyznano pomoc w formie posiłku, spożywają posiłek w szkole, jeżeli szkoła posiada warunki pozwalające na przygotowywanie lub wydawanie posiłków.

 

  Jeżeli szkoła nie dysponuje takimi warunkami, posiłki są dowożone lub wskazana zostaje placówka w które posiłek zostanie wydany.

 

 

Siostry Elżbietanki karmią potrzebujących

Jubileusz Zgromadzenia Sióstr św. ElżbietyW południe przed drzwiami Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Nysie gromadzi się wielu potrzebujących czekających na ciepły posiłek. 

 

Śląskie Samarytanki nie tylko zgodnie z tradycją pomagają w chorobie, ale także karmią ubogich. - Codziennie wydajemy darmowe, gęste, gorące zupy. Dla niektórych jest to jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia - mówi siostra Estera.

Elżbietankom trudno byłoby codziennie przygotowywać takie posiłki, gdyby nie pomoc dobrodziejów. - Nie tylko instytucje nam pomagają, pozyskujemy także coraz to nowych, prywatnych sponsorów - dodaje siostra Estera (Pisze Dorota Kłonowska)

 

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper