Przemoc wobec osób starszych - gdzie szukać pomocy

Seniorzy to grupa społeczna najbardziej narażona  na przemoc. Jednak często boją się opowiadać, że doświadczyli przemocy w obawie przed agresorem, a czasami z braku wiedzy, że dane działanie skierowane wobec nich ma znamiona przemocy. Najczęściej oprawcami są osoby najbliższe, opiekunowie... 

Pamiętaj! Przemoc to: bicie, krzyk, szarpanie, wyśmiewanie, poniżanie, stra­szenie, zmuszanie do wykonywania określonych czynności, utrudnianie opuszcza­nia domu, zabieranie pieniędzy, wydzielanie jedzenia, ograniczenie wolności itd.

Formy przemocy stosowane wobec seniorów:

 • przemoc fizyczna – np. agresja narażająca osobę starszą na obrażenie ciała, utratę zdrowia, a w radykalnej postaci nawet życia,
 • przemoc psychiczna – np. wyśmiewanie, izolowanie od otoczenia, krzyki itp. Konsekwencją może być wystąpienie lub pogłębienie depresji,
 • przemoc ekonomiczna – np. ograniczanie samodzielności finansowej seniora w dys­ponowaniu własną emeryturą, zmuszanie go do wzięcia długoterminowego
  kredytu, okra­danie metodą "na wnuczka",
 • przemoc instytucjonalna – np. zaniedbania ze strony personelu, urzędników.

Przeczytaj ciekawy artykuł 1 >>

Przeczytaj ciekawy artykuł 2 >>

Jeżeli dzieje Ci się krzywda, szukaj pomocy specjalistów:

Nieodpłatna pomoc prawna

·  Punkt w Nysie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A (siedziba OPS),

pon., wt. i śr. – w godz. 1400 – 1800;                   czw. i pt. – w godz.   800 – 1200

·  Punkt w Nysie, ul. Piastowska 33A (siedziba PCPR), parter, pok. 101

pon., śr. i pt. – w godz. 1100 – 1500;                    wt. i czw. – w godz. 1400 – 1800

agresjaCzytaj więcej o nieodpłatnej pomocy prawnej>>

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWYCH

W celu umożliwienia korzystania z pomocy w sytuacjach kryzysowych przy PCPR utworzono dla mieszkańców powiatu nyskiego Ośrodek Interwencji Kryzysowych, w którym osoby mogą skorzystać z bezpłatnych porad (interwencyjnych, psychologicznych, prawnych). Bezpłatnych porad udzielają m.in.: terapeuta, psycholog, pedagog i prawnik.

Nysa, ul. Piastowska 33A (siedziba PCPR),                             wtorek i czwartek – w godz. 1530 – 1800

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

PUNKT KONSULTACYJNO–INFORMACYJNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Nysa, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A (siedziba OPS), pokój 01       tel. 77-447-23-70

Jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie skorzystaj z bezpłatnej porady:

 1. Pracownika socjalnego, od którego dowiesz się o możliwościach uzyskania wszechstronnej pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.
 2. Psychologa, który pomoże Ci rozwiązać problem i udzieli wsparcia w działaniu.
 3. Terapeuty ds. uzależnień, który pomoże Ci zrozumieć chorobę i uwolnić się z nałogu.
 4. Specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który udzieli indywidualnych konsultacji dot. problemów w rodzinie
 5. Prawnika, który poinformuje o prawnych możliwościach rozwiązania problemu.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Nysa, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A (siedziba OPS), pokój 01       tel. 77-447-23-70

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań w/w instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Natomiast indywidualnymi przypadkami występowania przemocy zajmują się grupy robocze zwoływane na skutek zgłoszeń i podejmowanych interwencji, w celu wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty”. Do zadań grup roboczych należy:

 1. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinnie;
 2. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
 3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Czytaj więcej>>

POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Podobny obraz

Pogotowie oferuje pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i świadkom przemocy w rodzinie.

Ponadto pogotowie podejmuje działania polegające na:

 • kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują,
 • interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy,
 • oferuje konsultacje dla specjalistów, którzy w pracy zawodowej spotykają się z problematyką przemocy w rodzinie

Więcej o "Błękitnej linii" >>

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH        tel. 800-676-676 (w godz. 1000 – 1600)

POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA              tel. 800-283-107

POGOTOWIE POLICYJNE                             tel. 997 lub 112 (z tel. komórkowego)

 

 

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper