Dzienny Dom Pobytu w Nysie

Dzienny Dom Pobytu w Nysie jest profesjonalną placówką wsparcia dziennego pobytu dla osób starszych, jednostką samorządową Gminy Nysa. W 2019 roku przypada 35-lecie istnienia placówki. Adres: 48- 300 Nysa ul. Bohaterów Warszawy 28, telefon 77 4334977.

DDPDzienny Dom Pobytu im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie jest samodzielną jednostką budżetową, podległą Urzędowi Miejskiemu w Nysie. Podstawową funkcją Dziennego Domu Pobytu jest wspieranie osób starszych i samotnych.

Cele i zadania DDP

Głównym celem jest zapewnienie opieki, wsparcia oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez:

 1. Zaspakajanie potrzeb kulturalnych poprzez organizację imprez, odczytów i wykładów.
 2. Prowadzenie profilaktycznych działań zdrowotnych.
 3. Organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych.
 4. Organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej.

 Zakres świadczonych usług

Dzienny Dom Pobytu zapewnia pomoc osobom w wieku poprodukcyjnym, emerytom i rencistom w organizacji czasu wolnego i aktywizacji społecznej poprzez m.in:

 • umożliwienie pobytu i wypoczynku na terenie Domu;
 • zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych;
 • uczestnictwo w zajęciach służących utrzymaniu sprawności psychofizycznej w zależności od potrzeb uczestników i możliwości Domu;
 • możliwość wykupienia obiadu.

Dzienny Dom Pobytu dla Pensjonariuszy czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do godziny 16.00 z wyjątkiem dni wolnych od pracy i świąt.

W celu skorzystania z usług Dziennego Domu Pobytu należy zgłosić się do placówki i wypełnić kwestionariusz osobowy. Pobyt w w/w domu jest nieodpłatny.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Nysa do odwiedzania placówki i sprawdzenia, jakie warunki oferujemy naszym podopiecznym. To wspaniała alternatywa do spędzania wolnego czasu, rozwijania swoich pasji i poznawania nowych ludzi oraz samych siebie. Mnogość prowadzonych zajęć nie pozwoli na nudę.

Dzięki nam jesień życia nabiera dodatkowych barw.

DDP w swych zadaniach zaspakaja podstawowe potrzeby osób starszych i samotnych, takie jak:

 • – potrzeba kontaktu i przynależności,
 • – potrzeba użyteczności i uznania,
 • – potrzeba niezależności,
 • – potrzeba bezpieczeństwa,
 • – potrzeba satysfakcji życiowej. 

Placówka funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 7.00 do godz. 16.00.
W tym czasie seniorzy mogą mile spędzić czas pod okiem fachowej kadry. Mogą teżzjeść obiad.
Kierownikiem DDP jest Joanna Wiech.  

Dzienny Dom Pobytu w Nysie oferuje w swym zakresie możliwość skorzystania z masaży, pomiaru ciśnienia i wagi ciała oraz gimnastyki, która jest prowadzona trzy razy w tygodniu po 45 minut w trzech turach dla osób bardziej sprawnych. Prowadzona jest także gimnastyka dla osób o zmniejszonej sprawności ruchowej po 15 minut. Organizowane są także wspólne marsze „nordic walking”.

Cyklicznie odbywają się spotkania pod nazwą „Kuferek Babuni”, „Seniorze nie bój się urzędu”, „Akademia Wesołego Seniora” czy „Bezpieczny Senior”.

2015 ddp zajecia ogrod 2

  Ponadto odbywają się zajęcia z rytmiki, muzykoterapii, biblioterapii, ćwiczenia pamięci jak również wspólne wyjścia do kina, muzeum oraz spacery śladami nyskich zabytków. Kilka razy do roku organizowane są wycieczki krajoznawczo-przyrodnicze.

  W Dziennym Domu Pobytu prężnie działa kabaret o nazwie „Uszczypliwe Wesołki”, seniorzy tworzą scenki sytuacyjne. Występują chętnie na scenie, grając min. dla innych seniorów.

   W okresie wiosenno-letnim w ogrodzie organizowane są pikniki.

Ważniejsze cykliczne wydarzenia (do 2015):

 • DDPSpotkanie Noworoczne,
 • Zabawa Karnawałowa,
 • Dzień wspomnień poświęcony J. Kozarzewskiemu,
 • Walentynki,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Dzień Kobiet,
 • Śniadanie Wielkanocne,
 • Pierwszy Dzień Wiosny,
 • Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej,
 • Dzień Matki i Ojca,
 • Dzień Seniora,
 • Dzień Otwarty,
 • Andrzejki,
 • Wigilia,
 • Sylwester.  

Dzienny Dom Pobytu - relacja TV z 2012r.

https://youtu.be/YQbieL9hjNU 

Projekt "Teatr Seniora"

W 2015 r.Fundacja Pióro i Pazur oraz Dzienny Dom Pobytu realizowały projekt pn. "Teatr Seniora" dofinansowany w ramach rządowego programu ASOS. W projekcie tym aktywnie uczestniczyła grupa 45 seniorów. Zadanie otrzymało z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dofinansowanie w wysokości ponad 56 000 zł. 

Więcej o projekcie >>

ddp stolowkaPracownicy 

W DDP zatrudnionych jest 10 osób i kształtuje się następująco:

 • kierownik,
 • główny księgowy,
 • intendent-magazynier,
 • instruktor terapii zajęciowej,
 • szef kuchni,
 • kucharki – 2 osoby,
 • pomoc kuchenna,
 • konserwator-kierowca,
 • sprzątaczka.

W ramach prac społecznie użytecznych, robót publicznych i staży z Powiatowego Urzędu Pracy zatrudnione są osoby, które pomagają realizować bieżącą działalność Domu. Są to głównie czynności porządkowe i pomoc w kuchni, jak również pomoc w opiece nad seniorami.

Kuchnia i stołówka


Dzienny Dom Pobytu w Nysie dysponuje kuchnią i stołówką.

W swojej stołówce realizuje zadania w zakresie dożywiania:

 • podopiecznych Dziennego Domu Pobytu,
 • podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kuchnia przygotowuje również posiłki dla dzieci z placówek oświatowych:

 • Przedszkola nr 6 i 10 z Nysy,
 • Szkoły Stowarzyszeniowej Nasza Lipowa,
 • Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi Domaszkowice,
 • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goświnowicach,
 • Przedszkola i Żłobka „Bajkowy Świat”.

Dziennie wydawanych jest około 466 posiłków obiadowych i około 140 śniadań do przedszkoli.

Liczba osób korzystających z DDP w Nysie sukcesywnie wzrasta, jeszcze w 2006 rok było to 85 osób a w 2015 roku już 226 osób.

DDP współpracuje z min. z Biblioteką Pedagogiczną w Nysie, Miejska i Gminną Biblioteką Publiczna, PWSZ w Nysie i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nysie.

Tablica pamiątkowa na fasadzie Dziennego Domu Pobytu z 2005 r.

Kozarzewski tablica m

Joanna Wiech, kierownik DDP (2015r.)

http://ddp.nysa.pl/

Głównym celem jest zapewnienie opieki, wsparcia oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez:

 1. Zaspakajanie potrzeb kulturalnych poprzez organizację imprez, odczytów i wykładów.
 2. Prowadzenie profilaktycznych działań zdrowotnych.
 3. Organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych.
 4. Organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej.

Aktualności

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper