Informator seniora

W naszym informatorze znajdują się informacje dla seniorów o tym co, gdzie i kiedy można załatwić (adresy, telefony itp.). Jest też blok poświęcony przemocy wobec osób starszych – problemowi części środowiska seniorów. Jest to praktyczny informator na jaki seniorzy czekali od lat ...

logoObecnie osoby w wieku poprodukcyjnym sta­nowią 23,7% ogółu mieszkańców gminy Nysa. W gminie liczącej 55.660 osób, mamy 12.820 seniorów w wieku poprodukcyjnym, z czego 2.950 na wsi. Wzrost populacji seniorów stawia przed nami nowe wyzwania, takie jak konieczność aktywizowania seniorów czy działania na rzecz profilaktyki zdrowia. Należy poprawiać jakość życia seniorów.

 

 ..

Ta broszura jest próbą wskazania seniorom i ich rodzinom różnych form pomocy instytucjonalnej, które wpłyną na poprawę jakości życia seniorów.

Informator seniora '2017

{aridoc engine="google" width="100%" height="800"}images/doc/2017-informator-seniora.pdf{/aridoc}

 (jeżeli dokument się nie pojawia naciśnij klawisz [F5] - obraz można powiększyć, nawet na cały ekran - prawy górny róg)


 Fundacja Nasza Nysa wydała tę broszutę jako podsumowanie zadania publicznego „Seniorzy gminy Nysa mają głos” realizowanego w ramach Programu FIO 2017.

loga FIO stopka

Aktualności

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper