Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie przystąpił do Programu ,,Opieka 75+’’

Opieka 75+ to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest realizowany przez samorządy i polega na świadczeniu usług opiekuńczych dla seniorów w miejscach zamieszkania. Gmina Nysa otrzymała dofinansowanie na realizację ww. Programu...

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:– zapewnienia tym osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych,– poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej,– umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej,– wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

O[rodek Pomocy SpoBecznej w Nysie przystpiB do Programu ,,Opieka 75+’’

Dla gmin przewiduje się dofinansowanie do 50%. Dotacja ze środków budżetu państwa stanowi kwotę 133 848,00 zł.

O[rodek Pomocy SpoBecznej w Nysie przystpiB do Programu ,,Opieka 75+’’ Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

Aktualności

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper