Featured

Podejrzewasz depresję - zrób prosty test

Narzędziem utworzonym specjalnie do określenia objawów choroby u osób w wieku podeszłym jest Geriatryczna skala oceny depresji, której autorem jest Jeronime Yesevage. Zaprojektowana została w taki sposób, by zminimalizować wpływ częstych w podeszłym wieku dolegliwości somatycznych na ocenę zaburzeń nastroju. Czułość testu wynosi 84%...

Prosta instrukcja zawarta w formularzu badania to prośba o określenie swojego samopoczucia w ciągu ostatnich 2 tygodni przez zakreślenie właściwych odpowiedzi na załączone pytania. Badany ma do wyboru dwa warianty: tak lub nie. Test jest przeznaczony do samodzielnego uzupełnienia. Czytanie pacjentowi pytań przez badającego, może prowadzić do obniżenia wyniku (lęku przed negatywną oceną i uznaniem za chorego oraz obawą stygmatyzacji).

Inny test mozna wypełnić na stronie: https://wyleczdepresje.pl/kwestionariusz-zdrowia-pacjenta-9/

GERIATRYCZNA SKALA OCENY DEPRESJI (wersja 15-punktowa wg Yesavage’a)

Proszę ocenić swoje samopoczucie w ciągu ostatnich 2 tygodni, zakreślając właściwą odpowiedź:

1. Myśląc o całym swoim życiu, czy jest Pan/i zadowolony/a? TAK / NIE

2. Czy zmniejszyły się Pana/Pani zainteresowania lub aktywność (liczba zajęć)? TAK / NIE

3. Czy ma Pan/i uczucie, że Pana/Pani życie jest puste?          TAK / NIE

4. Czy często czuje się Pan/i znudzony/znudzona?    TAK / NIE

5. Czy zwykle jest Pan/i w dobrym nastroju? TAK / NIE

6. Czy obawia się Pan/i, że może mu/jej się przydarzyć coś złego?        TAK / NIE

7. Czy przez większość czasu czuje się Pan/i szczęśliwy/szczęśliwa?   TAK / NIE

8. Czy często czuje się Pan/i bezradny/bezradna?     TAK / NIE

9. Czy zamiast wyjść wieczorem z domu, woli Pan/i w nim pozostać?    TAK / NIE

10. Czy uważa Pan/i, że ma więcej kłopotów z pamięcią niż inni?           TAK / NIE

11. Czy uważa Pan/i, że wspaniale jest żyć?                TAK / NIE

12. Czy czuje się Pan/i gorszy/gorsza od innych ludzi?              TAK / NIE

13. Czy czuje się Pan/i pełen/pełna energii?                TAK / NIE

14. Czy uważa Pan/i, że sytuacja jest beznadziejna? TAK / NIE

15. Czy myśli Pan/i, że większość ludzi jest lepsza niż Pan/i?  TAK / NIE

Wyniki poniżej.

 


Rekomendacje opracowane w ramach realizacji Programu zapobiegania depresji
w Polsce na lata 2016-2020, finansowanego przez Ministra Zdrowia.

Więcej informacji (bardziej dla lekarzy) https://wyleczdepresje.pl/wp-content/uploads/2019/04/6.-Rekomendacje-osoby-starsze.pdf

 

1. Myśląc o całym swoim życiu, czy jest Pan/i zadowolony/a?

TAK / NIE

2. Czy zmniejszyły się Pana/Pani zainteresowania lub aktywność (liczba zajęć)?

TAK / NIE

3. Czy ma Pan/i uczucie, że Pana/Pani życie jest puste?

TAK / NIE

4. Czy często czuje się Pan/i znudzony/znudzona?

TAK / NIE

5. Czy zwykle jest Pan/i w dobrym nastroju?

TAK / NIE

6. Czy obawia się Pan/i, że może mu/jej się przydarzyć coś złego?

TAK / NIE

7. Czy przez większość czasu czuje się Pan/i szczęśliwy/szczęśliwa?

TAK / NIE

8. Czy często czuje się Pan/i bezradny/bezradna?

TAK / NIE

9. Czy zamiast wyjść wieczorem z domu, woli Pan/i w nim pozostać?

TAK / NIE

10. Czy uważa Pan/i, że ma więcej kłopotów z pamięcią niż inni?

TAK / NIE

11. Czy uważa Pan/i, że wspaniale jest żyć?

TAK / NIE

12. Czy czuje się Pan/i gorszy/gorsza od innych ludzi?

TAK / NIE

13. Czy czuje się Pan/i pełen/pełna energii?

TAK / NIE

14. Czy uważa Pan/i, że sytuacja jest beznadziejna?

TAK / NIE

15. Czy myśli Pan/i, że większość ludzi jest lepsza niż Pan/i?

TAK / NIE

Za każdą odpowiedź wytłuszczoną przyznajemy 1 punkt.

Liczba punktów … / 15

Interpretacja wyników:

  • 0-5 bez depresji;
  • 6-10 depresja umiarkowana;
  • 11-15 depresja głęboka

 *Kwestionariusz jest narzędziem pomocniczym, nie zastępuje badania lekarskiego. Wynik testu może być jedynie dobrą wskazówką. W przypadku wyniku wskazującego na możliwość występowania depresji należy koniecznie skontaktować się z lekarzem. Tylko on może zweryfikować wynik testu, jak również ustalić, po przeprowadzeniu badania, rozpoznanie depresji.

Aktualności

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper