Program "Opieka 75+"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie przystąpił do Programu "Opieka 75+" - edycja 2019....

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Podobny obraz

Gminy, które przystępują do realizacji programu uzyskują finansowe wsparcie w realizacji  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat
i więcej, do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania. 

W 2019 r. program będzie realizowany w rozszerzonej formie, tj. będzie skierowany nie tylko do osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, ale także do osób pozostających w rodzinach.

Opieka 75+  - Urzd Miejski w Nysie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

Aktualności

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper