Starostwo planuje budowę Centrum Seniora

Nyskie Starostwo planuje budowę Centrum Seniora przy ulicy Grodkowskiej - Centrum Rehabilitacji i Integracji ul Grodkowska tak brzmi pełna nazwa instytucji. Inwestycja planowana lest na lata 2016-18...

Przedmiot i podstawa projektu

Projekt ma nazwę „Budowa Centrum Rehabilitacji i Integracji przy istniejącym budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Grodkowskiej w Nysie”.

https://youtu.be/s2Eqn6YuS7I?t=10m10s

Relacja Telewizji Opolskie (od 10-tej minuty) 

Założenie projektowe oparte było na integracji między grupami społecznymi, które będą odbiorcami i użytkownikami budynku. Całość założenia została oparta o założenia programowe przedstawione przez zamawiającego które obejmowały realizację:

- sali gimnastycznej wraz z widownią i zapleczem,

- trzy niezależne funkcje:

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,

Zakład Aktywizacji Zawodowej,

Dom Dziennego Pobytu,

- dwie duże sale szkoleniowe,

- dwie sale rehabilitacji sensorycznej,

- parking.

centrum seniora nysa elewacje

Widok elewacji Centrum Seniora (po lewej istniejący budynek pokoszarowy)

Założenia ideowe projektowanego budynku

Koncepcja przestrzenna budynku zakłada wpisanie się w kompozycję urbanistyczną terenu byłej jednostki wojskowej. Wykorzystując gabaryty budynku, który miał w założeniach inwestora być połączony z budynkiem centrum powstał budynek, który rytmem kompozycji urbanistycznej nawiązuje do istniejącego budynku jak również powiela poziomy kondygnacji w celu ulepszenia planowane komunikacji między projektowaną a istniejącą częścią założenia.

centrum seniora nysa wiz 1

centrum seniora nysa wiz 2

centrum seniora nysa wiz 3

Wizualizacje wnętrza Centrum Rehabilitacji i Integracji.

centrum seniora nysa rzutSchemat zagospodarowania terenu

1. Budynek projektowany,

2. Zadaszony plac wielofunkcyjny,

3. Siłownia zewnętrzna,

4. Boisko wielofunkcyjne,

5. Istniejący budynek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Wykorzystano w pełni potencjał miejsca przeznaczonego na realizację zamierzenia. Przewidziano zasadzenia zieleni w celu utworzenia przegród buforowych izolujących budynek CRiI od pozostałych budynków byłej jednostki pełniących różne funkcje, od handlowych, usługowych po mieszkalne.

W części terenu objętego zagospodarowaniem przewidziano lokalizację:

- budynku CRiI,

- boiska wielofunkcyjnego

- siłowni zewnętrznej wyposażonej w przyrządy

- parkingu zewnętrznego

- zadaszonej strefy przeznaczonej na gry i zabawy na powietrzu. 

centrum seniora nysa makieta 1

centrum seniora nysa makieta 2

centrum seniora nysa makieta 3

Makieta Centrum Rehabilitacji i Integracji. 

Materiały udostępnione przez 

Nyskie Starostwo


Informacja z 10 grudnia 2016r. >>

https://youtu.be/Ej6Wx93-pi4

 

 

 

Aktualności

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper