"Tuwim na pikniku” w Dziennym Domu Pobytu

W ramach współpracy trzech instytucji - Dziennego Domu Pobytu, świetlicy socjalnej przy OPS oraz Biblioteki Pedagogicznej Filia w Nysie, 4 lipca odbył się piknik międzypokoleniowy pod hasłem „Tuwim na pikniku”....

Licznie przybyłych  gości przywitała Beata Morawiecka – zastępca kierownika DDP. Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili zastępca Burmistrza Nysy Marek Rymarz oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej Zofia Kajling-Rudzka.

TUWIM W OGRODZIE DZIENNEGO DOMU POBYTU

TUWIM W OGRODZIE DZIENNEGO DOMU POBYTU

TUWIM W OGRODZIE DZIENNEGO DOMU POBYTU

Tegoroczny piknik uświetnił po raz kolejny występ młodzieży i seniorów, którzy przypomnieli życiorys oraz wiersze Juliana Tuwima. Uczestnicy mogli się wykazać wiedzą na temat twórczości poety.

TUWIM W OGRODZIE DZIENNEGO DOMU POBYTU

TUWIM W OGRODZIE DZIENNEGO DOMU POBYTU

Zor­ga­ni­zo­wany pik­nik był do­sko­nałą oka­zją do wspól­nego spo­tka­nia, za­bawy i in­te­gra­cji międzypokoleniowej.

Informacja: DDP w Nysie

Aktualności

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper