Konferencja „Rady seniorów – partnerstwo z samorządami”

 W sobotę, 1 października 2016r. – w Międzynarodowy Dzień Osób Starszych – w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się konferencja „Rady Seniorów – partnerstwo z samorządami”. Na konferencję przybyli przedstawiciele Rady Seniorów z całego kraju. Naszą Radę reprezentowali radni Czesław Mikrut i Maria Klockowska...

W konferencji wzieli udział m.in. przedstawiciele organizacji seniorskich, parlamentarzyści i członkowie Rady Ministrów oraz eksperci. Organizatorem wydarzenia jest Komisja Polityki Senioralnej przy współudziale Ministerstw: Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Uczestnicy spotkania rozmawiali m.in. o aktywności zawodowej i społecznej osób starszych oraz o ich roli w lokalnej polityce międzypokoleniowej. Zaprezentowano również temat dotyczący sytuacji demograficznej w Polsce oraz kwestii potrzeb zdrowotnych seniorów. Spotkanie było również okazją do dyskusji o współpracy gminnych rad seniorów z władzą samorządową.

Prezentacje, przykłady dobrych praktyk, panel dyskusyjny, wyłanianie dominujących problemów, rozmowy o podejmowanych przez rady senioralne inicjatywach, wielowątkowość poruszanych tematów zadecydowały o atrakcyjności spotkania.


Program Konferencja „Rady seniorów – partnerstwo z samorządami” 

godz. 10.00 Przywitanie gości i wprowadzenie

            Małgorzata Zwiercan, poseł na Sejm, przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Senioralnej

godz. 10.05 Uroczyste otwarcie konferencji
            wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński

godz. 10.10 Wystąpienia gości honorowych:

godz. 10.30 „Aktywność zawodowa i społeczna osób starych”

            Kornel Morawiecki, poseł na Sejm, Marszałek Senior

godz. 10.40 „Ludzie starzy w strukturze ludności w Polsce - stan i prognoza sytuacji demograficznej”
            dr Grażyna Marciniak, wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego

godz. 10.50 „Rola seniorów w lokalnej polityce międzypokoleniowej, konsumenci czy współproducenci”
            Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, przewodniczący Gdyńskiej Rady ds. Seniorów

godz. 11.00 „Samorządowa pomoc społeczna wobec ludzi starych”
            prof. dr hab. Jerzy Krzyszkowski, Uniwersytet Łódzki, Katedra Pracy i Polityki Społecznej
 
godz. 11.10 „Potrzeby zdrowotne ludzi starych”
            prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska -Tobis, przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, stały doradca sejmowej
            Komisji Polityki Senioralnej

godz. 11.20 „Ludzie starzy w rodzinie i społeczeństwie”
            dr Mariola Racław, Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

godz. 12.10 „O systemowych rozwiązaniach wobec osób starych”
            prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz, poseł na Sejm, przewodnicząca Rady ds. Polityki Senioralnej

godz. 12.20 „Rola Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w kształtowaniu polityki  wobec osób starych, współpraca z radami seniorów”
            dr Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

godz. 12.30 „Partnerska współpraca rad seniorów i samorządów”
            Barbara Szafraniec, wiceprzewodnicząca Rady Krakowskich Seniorów, przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów

godz. 12.40 Panel dyskusyjny
            „Gminne rady seniorów a władza samorządowa – aktualny stan, wyzwania, perspektywy, oczekiwania”
 
            Barbara Szafraniec, wiceprzewodnicząca Rady Krakowskich Seniorów, przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów
            Antoni Wiatr, przewodniczący Rady Krakowskich Seniorów
            Janina Tropisz, przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi
            dr n. med. Anna Jakrzewska-Sawińska, wiceprezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy Opieki  Paliatywnej „Hospicjum Domowe”,
            wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów
            Andrzej Skrzyński, ekspert Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów
            Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, przewodniczący Gdyńskiej Rady ds. Seniorów
            dr Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
            Mateusz Płoskonka zastępca dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa


            Moderator dyskusji: Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku

godz. 13.50 Podsumowanie konferencji

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper