Sprawozdania z realizacji w 2015r zadań w ramach „Programu na rzecz seniorów..."

Sprawozdania z realizacji działań podjętych w 2015 roku w ramach „Programu na rzecz seniorów w Gminie Nysa na lata 2014-2023”...

Zgodnie z pkt. VIII Programu sprawozdanie zostało opracowane na podstawie materiałów przekazanych przez merytoryczne wydziały Urzędu Miejskiego w Nysie oraz jednostki i podmioty zrzeszające seniorów lub działające na rzecz seniorów, będące podsumowaniem realizacji poszczególnych zadań Programu.

Zobacz: Pełny tekst „Programu na rzecz seniorów w Gminie Nysa na lata 2014-2023” >>


Protokół z sesji Rady Seniorów

{aridoc engine="google" width="100%" height="600"}images/doc/2015-sprawozdanie-realizacji-programu-2014-23.pdf{/aridoc}

  (obraz można powiększyć, nawet na cały ekran - prawy górny róg)


Jednocześnie nagistrat zwraca się do Rady Seniorów z prośbą o przedstawienie wniosków i potrzeb związanych z realizacją zadań „Programu na rzecz seniorów w Gminie Nysa na lata 2014 - 2023” na kolejne lata, celem przedłożenia właściwym Komisjom Rady Miejskiej w Nysie.

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper