Sprawozdania z realizacji w 2016r „Programu..."
poniedziałek, 11 grudzień 2017 10:44

Pomoc instytucjonalna dla seniorów

Napisał

Sprawozdania z realizacji działań podjętych w 2016 roku w ramach „Programu na rzecz seniorów w Gminie Nysa na lata 2014-2023”...

Zgodnie z pkt. VIII Programu sprawozdanie zostało opracowane na podstawie materiałów przekazanych przez merytoryczne wydziały Urzędu Miejskiego w Nysie oraz jednostki i podmioty zrzeszające seniorów lub działające na rzecz seniorów, będące podsumowaniem realizacji poszczególnych zadań Programu.

Zobacz: Pełny tekst „Programu na rzecz seniorów w Gminie Nysa na lata 2014-2023” >>


Protokół z sesji Rady Seniorów

Loading...

  (obraz można powiększyć, nawet na cały ekran - prawy górny róg)


Jednocześnie nagistrat zwraca się do Rady Seniorów z prośbą o przedstawienie wniosków i potrzeb związanych z realizacją zadań „Programu na rzecz seniorów w Gminie Nysa na lata 2014 - 2023” na kolejne lata, celem przedłożenia właściwym Komisjom Rady Miejskiej w Nysie.